OM MIG SELV

 

Bent Christensen

 

 

Se også undersiderne ”Erindringer”, "Erindringer - DAGBOG" og ANNA CHRISTENSEN samt (især) undersiderne "Internationalt", "Vendere - sorbere", DEUTSCH, POLSKI og RUSSKIJ. - Der henvises også til de undersider, hvorpå jeg sætter ting, der har med mit livs- og litterærpoetiske hovedprojekt at gøre (se nederst her på siden). Desuden til undersiden "Salmer".

 

Denne side er senest blevet revideret 17.04.19. Sammenskreven særudgave af forfatterfoldere. - Men ellers mest nødtørftig opdatering. - Ny bogudgivelse: Mit Dannevirke. Betragtninger om allehånde (2019).

 

 

*  *  *

 

 

INDHOLD

 

A. Særlig version af forfatterfoldere

 

B. Vigtigste data

 

C. Udførlig beskrivelse af liv og aktiviteter

 

 

 

*  *  *

 

 

 

 

A. Særlig version af forfatterfoldere pr. 07.01.19

 

Her vises ting fra såvel den almindelige folder som den særlige Mickiewicz-udgave.

 

BENT CHRISTENSEN

Teolog, forfatter, lyriker og slavist

 

[Det billede, der i folderen er her,

har jeg foreløbig ikke kunnet vise]

 

Bent Christensen. Født 1943. Sprogløjtnant med russisk 1964. Cand. mag. i dansk/russisk 1968. Gymnasieadjunkt 1968-1971. Med supplerende teologisk uddannelse præst i Folkekirken 1971-2003. Lic. theol. (ph.d.) 1985 (Grundtvig-afhandlingen Fra drøm til program (udg. 1987)). Dr. theol. 1998 (Omkring Grundtvigs Vidskab). Arbejder nu især med teologi (herunder salmedigtning), poetik og egne digte, men også med det slaviske, hvor polsk nu er hovedsproget. Oversættelser af den polske nationaldigter Adam Mickiewicz: Krimsonetter (2015). Odessasonetter (2017). Sonetter 1826 (Krimsonetter og Odessasonetter samlet, 2017). Ballader og romancer (2018). - Egne udgivelser: Lollandsonetter (2015). Salmer (2015). Digte og aforismer 1966-2016 (2016). Mit teologiske testamente (2017). Digte og aforismer 2016-2018. Mit Dannevirke (2019). - Bidrag i flere numre af Grundtvig-Studier og i Søren Peter Hansen m.fl. (red.): ‘Jeg’ er fandme til (2016) og i Opland (Poetic Pamphlets, 2018).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent Christensen

forfatter, pastor emeritus

dr. theol. & cand. mag.

Fuglsevej 5

4960 Holeby

 

+45 3026 6080

 

bc@bentchristensen.dk

 

www.bentchristensen.dk

 

Personlig Facebook-profil:

www.facebook.com/bent.christensen.505

 

Forlaget Luskebakkens Facebook-side:

www.facebook.com/forlagetluskebakken/?fref=ts

 

Alle bøger kan findes på

www.saxo.com

 

Planlagte udgivelser

 

Digte og aforismer 2018-20??

 

Adam Mickiewicz: Konrad Wallenrod

 

Adam Mickiewicz: Grażyna

 

Erindringer

 

Min poetik

 

 

EGNE DIGTE

 

Lollandsonetter (2015)

Digte og aforismer 1966-2016

Digte og aforismer 2016-2018

 

Lollandsonetter består af nitten traditionelle "Lollandsonetter" (med de traditionelle rim), nitten "Frie Lollandsonetter" og "Seks ekstra frie Lollandsonetter". - Jeg fik idéen til første del under arbejdet med Krimsonetter. Når en polsk digter kunne skrive om den eksotiske halvø Krim, kunne en lollandsk digter vel også skrive om sin egen i verdensmålestok eksotiske ø! - Lollandsonetter fremstår som en helt ny genre, hvor sonetterne og noterne er to spor i en rejse rundt til lollandske steder og via dem tilbage gennem øens og digterens historie. - 174 sider.

 

Digte og aforismer 1966-2016 rummer de fleste af de digte, oversættelser (fra polsk) og aforismer, jeg har skrevet fra 1966 til kort før udgivelsen. Digtene kan læses som bilag til de Erindringer, der allerede nu står på min hjemmeside, og som punkter på vejen frem. Men de kan også læses som slet og ret digte! - Digtene står i simpel kronologisk orden, så at læseren direkte kan følge mig på min vej. - 343 sider.

 

Digte og aforismer 2016-2018 er min anden samling. Afdelingen "Digte" er nye skridt på vejen frem. Dernæst præsenteres nye genrer, fx "Large Motive Collider Experiments 2018" og "Omkring årtierne - en digtrække", digte til de forskellige årtier i den danske litteraturhistorie 1870-1890. Men der er også en fortsættelse af "Nattevinduesdigtene", et par nye lollandsonetter og en oversættelse af den ukrainske nationalsang. Desuden Roman Smigielskis oversættelse til polsk af lollandsonetten "Polakkasernen i Tågerup". Og der er en enkelt ny salme.

 

Kan internetkøbes hos www.saxo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALMER, DOGMATIK

og BETRAGTNINGER

 

Salmer.

Evangeliesalmer og andet

til alle søn- og helligdage (2015)

 

Mit teologiske testamente.

Dogmatik og betragtninger (2016)

 

Mit Dannevirke. Betragtninger om allehånde (2019)

 

Salmesamlingen består først og fremmest af evangeliesalmer til alle de søn- og helligdage, hvor der ikke i forvejen er en sådan i Den Danske Salmebog. Til de andre dage er det et Halleluja-vers eller noget andet. Bemærkningerne og noterne betyder, at denne bog også er en lærebog i kirkeåret og gudstjenesten og en vejledning i forbindelse med salmevalget. - 320 sider.

 

Testamentet er en slags lille dogmatik ledsaget af en række betragtninger. Hovedvinkler er "teologien om det kristeligt nødvendige livsengagement" og synet på Kirken som et universelt Kristus-fællesskab, hvis store lokale repræsentation er den evangelisk-lutherske menighed i Danmark. Men der er også andre vigtige vinkler. - 292 sider.

 

Mit Dannevirke er - 200 år efter Grundtvigs Danne-Virke (1816-1819) - en række "betragtninger om allehånde", der spænder fra erkendelsesteori og partikelfysik over poetik til nogle kulturpolitiske og politiske betragtninger og munder ud i den ret pessimistiske Ottende del: "Fremtiden?". - 284 sider.

 

Kan internetkøbes hos www.saxo.com

 

 

 

BENT CHRISTENSEN

 

Lollandsonetter

 

 

 

BENT CHRISTENSEN

 

Salmer

 

Evangeliesalmer og andet

til alle søn- og helligdage

 

 

 

BENT CHRISTENSEN

 

Digte og aforismer

1966-2016

 

 

 

      BENT CHRISTENSEN

 

  Mit teologiske testamente

      Dogmatik og betragtninger

 

 

 

 

BENT CHRISTENSEN

 

Digte og aforismer

2016-2018

 

 

 

      BENT CHRISTENSEN

 

      Mit Dannevirke

      Betragtninger om allehånde

 

 

 

 

 

OVERSÆTTELSER

AF ADAM MICKIEWICZ

 

Krimsonetter (2015)

Odessasonetter

eller Erotiske sonetter (2017)

Sonetter 1826 (2017)

Ballader og romancer (2018)

 

Det er først to deludgivelser og en samlet udgivelse af de i Moskva 1826 udgivne Sonety Adama Mickiewicza (Sonetter af Adam Mickiewicz), hvoraf de 22 sonetter, der senere blev betegnet som "Odessasonetter" (Sonety odeskie) eller "Erotiske sonetter" (Sonety erotyczne) uden særskilt titel udgjorde første del, og hvoraf de 18 "Krimsonetter" (Sonety krymskie), med særskilt titel, udgjorde anden del. Den posthumt udgivne nittende Krimsonet er også med her. Dernæst er det Ballady i romanse (Ballader og romancer), Mickiewicz’s debutsamling fra 1822. - Henholdsvis 69, 74, 136 og 141 sider.

 

Adam Mickiewicz (1798-1855) regnes for den polske nationaldigter, men var født og opvokset i Litauen, som havde været i union med Polen, men i 1795 sammen med det østlige Polen var blevet annekteret af Rusland. I 1824 blev han forvist til Rusland for antirussisk virksomhed. Han opholdt sig først i Sankt Petersborg, men derefter i Odessa, hvorfra han i 1825 tog på den rejse til Krim, der resulterede i Krimsonetterne. Fra december 1825 boede han i Moskva, og det sidste år i eksil tilbragte han i Sankt Petersborg.

 

Mickiewicz’s digte er alle af høj lyrisk kvalitet, og Krimsonetterne regnes for romantisk verdenslitteratur. Odessasonetterne er først og fremmest en litterær leg i og med traditionen fra Petrarca. Med Ballader og romancer introduceredes romantikken i polsk litteratur.

 

Kan internetkøbes hos www.saxo.com

 

 

 

 

ADAM MICKIEWICZ

 

Krimsonetter

 

 

 

 

 

ADAM MICKIEWICZ

 

Odessasonetter

 

eller

 

Erotiske sonetter

 

 

 

Adam Mickiewicz (1798-1855) skrev Krimsonetter (Sonety krymskie) under en rejse til Krim i 1825. De blev udgivet i Moskva 1826. I 1888 tryktes fem af sonetterne i dansk oversættelse ved Knud Berlin (i tidsskriftet Ny Jord). I 2014 oversatte Bent Christensen de øvrige, inkl. den posthumt udgivne ufuldendte nr. 19 (mangler sidste verselinje). De blev udgivet i 2015. - 69 sider.

 

De 22 sonetter, der senere blev betegnet som "Odessasonetter" (Sonety odeskie) eller "Erotiske sonetter" (Sonety erotyczne) udgjorde, uden særskilt titel, første del af de i Moskva 1826 udgivne Sonetter af Adam Mickiewicz (se næste spalte) og de 18 Krimsonetter (Sonety krymskie), med særskilt titel, anden del. Den her viste 2017-udgave er den første udgave på dansk af Odessasonetter. - 74 sider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAM MICKIEWICZ

 

Ballader

og

romancer

 

 

 

 

 

 

Forlaget Luskebakken

 

 

 

 

Udgivet af Bent Christensen (2018). - 141 sider.

 

Ballader og romancer (Ballady i romanse), 1822, er den polske nationaldigter Adam Mickiewicz’s (1798-1855) debutværk og det værk, hvormed romantikken introduceres i det polske sprogområde. De udgives her for første gang på dansk.

 

Det går hårdt til i disse digte, der - ofte i overtroens verden - bevæger sig fra det dybt tragiske til det vanvittig morsomme. Men især programdigtet "Romantyczność" (Det romantiske) viser, at der er en større mening med det hele. Også den moderne danske læser vil få en stor oplevelse ud af denne samling.

 

 

 

 

 

B. VIGTIGSTE DATA:

 

1943: Født i Oreby, Sakskøbing Landsogn, Lolland.

 

1957-1961: Amatør-jazzpianist (neobop).

 

1962: Nysproglig student, Maribo Gymnasium.

 

1964: Løjtnant af reserven ("sprogløjtnant" m. russisk). Premierløjtnant af reserven 1968.

 

1968: Cand. mag. i dansk/russisk.

 

1968-1971: Adjunkt, Nakskov Gymnasium.

 

1971: § 2-tilladelse til præsteembede efter supplerende teologisk prøve.

 

1971-1974: Sognepræst Pedersker-Povlsker, Bornholm.

 

1972-2003: Feltpræst af reserven.

 

1974-2003: Sognepræst Døllefjelde-Musse-Herritslev, Lolland østre Provsti, Lolland-Falsters Stift.

 

1976/77 (november-maj): Feltpræst dancon/unficyp.

 

1985: Lic. theol. (PhD) på »Fra drøm til program« (Grundtvig). Udgivet som bog 1987.

 

1990 og fortsat: Mellemkirkeligt (og -kulturelt) aktiv, både i Danmark og i udlandet, med særligt henblik på Rusland (SNG), Polen, Tjekkiet, Slovakiet - og "venderne" (sorberne) i Sydøsttyskland. - Fra 2001 koncentrerer jeg mig om Polen og sorberne, efterhånden faktisk udelukkende om det polske. - Fra 2014 har jeg som følge af begivenhederne engageret mig noget i det ukrainske.

 

1990 og fortsat: Studium af russisk og polsk – samt i nogle år lidt tjekkisk, slovakisk og ukrainsk. - Fra 2001 koncentrerer jeg mig om polsk og sorbisk ("vendisk"), men senest kun om polsk. - Fra 2014 begrænset studium af ukrainsk.

 

1997: Otte ugers Demokratifond-støttet kontakt- og forelæsningsrejse i Rusland og Kazakhstan (herunder forelæsninger på flere universiteter). Også besøg hos flere både lutherske og ortodokse menigheder, med prædikener og foredrag.

 

1998: Dr. theol. på »Omkring Grundtvigs Vidskab«.

 

2001: Stifter af »Forum for Kritisk Indvandringsdebat« (med overvejende deltagelse af præster).

 

2002-2010: Aktiv i venskabsforbindelsen mellem Landeskirche Mecklenburg og Lolland-Falsters Stift.

 

2002: Medlem af Dansk Folkeparti.

 

2003: Pensionering fra sognepræsteembedet i Døllefjelde med henblik på videreførelse af studier og forfatterskab m.m (”med pensionen som arbejdsstipendium”). - Organistvikar.

 

2005: Bestyrelsesmedlem og kommunalbestyrelseskandidat for Dansk Folkeparti i Lolland Kommune.

 

2006-2008: Formand for Dansk Folkeparti Lolland (DF i Lolland Kommune).

 

Fra 2008 stadig snævrere koncentration om arbejdet med det livs- og litterærpoetiske hovedprojekt. Fortsat og intensiveret engagement i "den kirkelige proces" samt fortsat polsk og sorbisk (i høj grad økumenisk) engagement, som dog efterhånden nedtrappes.

 

Fra januar 2010 ikke alene løbende produktion af digte, men også af salmer og salme-vers. Efterhånden også lidt oversættelser fra polsk.

 

Fra marts 2013: Med i kredsen omkring projektet 100YSS (100 Year Starship), der arbejder på at få sendt mennesker til et andet solsystem senest i 2112. - LINK:
http://100yss.org

 

Juni 2014: Medlem af Dansk-Ukrainsk Selskab.

 

Oktober 2014: Medlem af forfatter- og illustratorforeningen StORDstrømmen.

 

2015: Tildelt Den Polske Republiks fortjenstkors i guld.

 

2015: Udgivet Adam Mickiewicz's Krimsonetter (14 af 19 oversat af mig), mine egne Lollandsonetter og mine egne Salmer. Evangeliesalmer og andet til alle søn- og helligdage. - Oversat bla. den polske nationalsang til dansk.

 

2016: Udgivet Digte og aforismer 1966-2016.

 

2017: Udgivet Mit teologiske testamente. Dogmatik og betragtninger.

 

- - -

 

Har udgivet:

 

- »Fra drøm til program. Menneskelivets og dets verdens plads og betydning i N.F.S. Grundtvigs kristendomsforståelse fra Dagningen i 1824 over Opdagelsen i 1825 til Indledningen i 1832«, 1987 (Gad) (licentiatafhandling).

- »Omkring Grundtvigs Vidskab. En undersøgelse af N.F.S. Grundtvigs forhold til den erkendelsesmæssige side af det kristeligt nødvendige livsengagement«, 1998 (Gad) (disputats).

Og i forbindelse hermed skal nævnes tre artikler i Grundtvig-Studier:

- »Totaldigteren Grundtvig. En kommenteret forskningshistorisk oversigt som bidrag til bestemmelsen af Grundtvigs egenart som digter« (Grundtvig-Studier 2011 s.16-50).

- »Fra Hamann til Fasc. 209.10: Om Grundtvigs forhold til Johann Georg Hamann og dennes samtidige« (Grundtvig-Studier 2012 s. 14-32).

- »Kirke og menighed i Grundtvigs teologi og kirkepolitik 1806-61« (Grundtvig-Studier 2013 s. 7-63).

- Adam Mickiewicz: "Krimsonetter" (2015).

- "Lollandsonetter" (2015).

- "Salmer. Evangeliesalmer og andet til alle søn- og helligdage" (2015).

- Digte og aforismer 1966-2016 (2016).

- "Mit teologiske testamente. Dogmatik og betragtninger" (2017).

 

Min licentiatforelæsning, holdt på Københavns Universitet 19.11.85, »Var Grundtvigs nyerkendelse i 1832 en tragisk hændelse?« blev trykt i Grundtvig Studier 1989-1990 s. 16-31.

 

Desuden mange forelæsninger, foredrag, artikler og kronikker m.m. i ind- og udland, især Polen, Rusland og Kazakhstan (på polsk og russisk), men også hos sorberne (venderne) i Bundesland Sachsen (på tysk).

 

Version august 2017

 

 

 

*  *  *

 

 

 

C. UDFØRLIG BESKRIVELSE AF LIV OG AKTIVITETER

 

Dette er den danske version af den præsentation, jeg især på polsk og russisk, men i kortere form også på engelsk og tysk, så ofte har brugt i mit internationale og mellemkirkelige arbejde. Men den danske version har jo så også været nem at bruge i forskellige danske sammenhænge. Jeg undskylder udførligheden, som til dels skyldes, at der i høj grad bare er fyldt på. Men denne tekst er nu også et ret detaljeret historisk dokument, som ikke alene viser en hel del om mit eget liv og mine egne aktiviteter, men også viser sider af den danske og europæiske historie.

 

Født 15. maj 1943. - I mellemskole- og gymnasieårene jazzpianist (neobop). Nysproglig student 1962, Maribo Gymnasium. Løjtnant af reserven 1964 ("sprogløjtnant" m. russisk).

 

1965 gift med Anna Christensen f. Andersen (Se undersiden ANNA CHRISTENSEN).

 

Cand. mag. i dansk/russisk 1968. § 2-tilladelse til præsteembede 1971. Lic. theol. (PhD). 1985. Dr. theol. 1998. Fra 1990 studium af polsk. Fra 1998 begrænsede studier i tjekkisk, slovakisk og ukrainsk. Fra 2001 begrænset studium af sorbisk/vendisk. Fra 2014 lidt mere studium af ukrainsk.

 

Premierløjtnant af reserven 1968. Adjunkt Nakskov Gymnasium 1968-1971. Sognepræst Pedersker-Povlsker, Bornholm, 1971-1974. Sognepræst Døllefjelde-Musse-Herritslev, Lolland østre Provsti, 1974-2003. - Herefter koncentreret arbejde med projektet "poetisk livsfølelse og litterær poesi i det kristeligt nødvendige livsengagement" samt med slavistikken og de slaviske kontakter, især for så vidt angår Polen og sorberne, idet sorabistikken får status af "nichedisciplin".

 

Feltpræst af reserven 1972. Feltpræst DANCON/UNFICYP vinterhalvåret 1976/77.

 

Stifter af »Forum for Kritisk Indvandringsdebat« (med overvejende deltagelse af præster) sommer 2001.

 

Medlem af Dansk Folkeparti april 2002. Bestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti, Lolland Kommune 2005 og opstillet for partiet til kommunalbestyrelsesvalget i Lolland Kommune (dog uden at blive valgt). - Formand for Dansk Folkeparti Lolland (DF i Lolland Kommune) 2006-2008.

 

Har udgivet:

- »Fra drøm til program. Menneskelivets og dets verdens plads og betydning i N.F.S. Grundtvigs kristendomsforståelse fra Dagningen i 1824 over Opdagelsen i 1825 til Indledningen i 1832«, 1987 (Gad) (licentiatafhandling).

- »Omkring Grundtvigs Vidskab. En undersøgelse af N.F.S. Grundtvigs forhold til den erkendelsesmæssige side af det kristeligt nødvendige livsengagement«, 1998 (Gad) (disputats).

Og i forbindelse hermed skal nævnes tre artikler i Grundtvig-Studier:

- »Totaldigteren Grundtvig. En kommenteret forskningshistorisk oversigt som bidrag til bestemmelsen af Grundtvigs egenart som digter« (Grundtvig-Studier 2011 s.16-50).

- »Fra Hamann til Fasc. 209.10: Om Grundtvigs forhold til Johann Georg Hamann og dennes samtidige« (Grundtvig-Studier 2012 s. 14-32).

- »Kirke og menighed i Grundtvigs teologi og kirkepolitik 1806-61« (Grundtvig-Studier 2013 s. 7-63).

 

Min licentiatforelæsning, holdt på Københavns Universitet 19.11.85, »Var Grundtvigs nyerkendelse i 1832 en tragisk hændelse?« blev trykt i Grundtvig Studier 1989-1990 s. 16-31.

 

Foredrag, artikler og debatindlæg i ovennævnte Grundtvig-sammenhæng, nedennævnte mellemkirkelige sammenhæng og i den løbende kirkelige debat. Fra 2000 ("Østrig-sagen") også indlæg i EU-debatten og den fremmedpolitiske debat samt debatten om menneskerettigheder, humanisme og islam. I sommeren og eftersommeren 2001 førte mit voksende engagement i denne debat til, at jeg for en tid kom ind i et ret voldsomt medieforløb. - Siden 2002 har jeg, på både dansk og polsk, skrevet en hel del artikler i det polsk-danske kvartalsskrift Informator Polski, som udgives af paraplyorganisationen for de polske og polske danske foreninger i Danmark Federacja „Polonia”.

 

Større og/eller vigtigere andre tekster end de allerede nævnte, fra 1978 af:

 

»For kristendommens Skyld. Menneske først, kristen så – og hvad så?«, FØNIX 1/1978. - »Menneske, natur, Gud«, Præsteforeningens Blad 10-11/1979. - »Verden i Bibelen I. Denne tilværelses plads og betydning i – eller i forhold til – Det nye Testamentes kristendom«, Præsteforeningens Blad 50/1984. - »Verden i Bibelen II. Denne tilværelses plads og betydning i det gamle Israels gudsforhold«, Præsteforeningens Blad 51-52/1984. - »For verdslighedens skyld« (om GT-læsningerne i gudstjenesten), Kristeligt Dagblads Teologisk Forum 27.01.86. - »’Nyaars-Morgen’ som teologisk og kirkehistorisk dokument«, Præsteforeningens Blad 1-2/1987. - »Fra ‘Fra drøm til program' til program! Betragtninger og udkast fra en plads på Grundtvigs skuldre«, Dansk Kirketidende 7-8/1995. - »Grundtvig og Lolland-Falster og Oxford! Grundtvig’ske forbindelses-tråde mellem Udby, Radsted, Døllefjelde og Oxford i fortid og nutid« (sammen med Nils C. Roland og Thomas Roland), Lolland-Falsters Stiftsbog 1996. - »En lokal Grundtvig-kritik anno 1817. Et læserbrev i ’Lolland-Falsters Stifts Kongelig priviligerede Addresse-Contoirs Efterretninger’ nr. 33/1817«, Lolland-Falsters Stiftsbog 1997. - »Dem derhjemme er ikke rigtig kloge! Beretning om otte uger i Rusland og Kazakhstan med særlig adresse til den danske Grundtvighed«, Dansk Kirketidende 3-6/1998. - I tilslutning til disputatsen: »Livsvidenskabelig efterskrift«, Dansk Kirketidende 12-13/1998. - »Fra Waterloo og Ieper til Sobotiste og Istebna. I EU-perspektiv til den centraleuropæiske del af det i 1997 påbegyndte rejseprojekt«, Dansk Kirketidende 19/1998. - »At kende Gud i livets almindelige gudstjeneste. En præsentation af doktordisputatsen ‘Omkring Grundtvigs Vidskab’«, Lolland-Falsters Stiftsbog 1998. - »Øst og Vest. En præsentation af “Dia-Logos. Religion og samfund”. Moskva 1997«, Præsteforeningens Blad 1999/21. - »Livspoetisk indledning. Poesien på statholder-marken. En slags indfrielse af en bebudelse og i hvert fald et bidrag til samtalen om ‘at være grundtvigsk i dag’«, Dansk Kirketidende 14-15/2000 og 16/2000. - »Humanisterne og os. Det er ikke bare »de fremmede« og os. Vi er selv delt op i to slags ...«, Kronik i Kristeligt Dagblad 12.06.01. – »Forum for kritisk indvandringsdebat. Indkaldelse til, at man i det mindste lader sig tegne på en ”netværks-liste” «, Præsteforeningens Blad 2001/26, 29.06.01. - »En farlig fremtid som “oprindeligt folk”?« (Dansk Kirketidende 15/2001). - »Udlandets uvidenhed«, kommentar i Kristeligt Dagblad 28.11.01. - »Ny kontakt mellem venderne og Lolland-Falster«, Dansk Kirketidende nr. 23/2001. - »Humanismus und Freiheit. Wir wollen in Freiheit in einem dänischen Dänemark leben können«, ugeavisen »Zur Zeit«, Østrig, 21. december 2001. (Men se forbeholdene i artiklens slutning! (WWW-undersiden DEUTSCH). Artiklen er god nok, men jeg skulle måske ikke have skrevet i den avis!). - »Zwischen Katholizität und "low church" Volkskirchlichkeit. Das Verstehen von Kirche und Gottesdienst in der Grundtvig’sch-dänischen Tradition«. Foredrag på Deutsch-dänisches Pfarrer-Seminar, Güstrow, Mecklenburg, 20 Februar 2002. Teksten kan læses på min hjemmeside, undersiden DEUTSCH. - »Lolland-Falster og slaverne – for tusind år siden og nu«, »Informator Polski« nr. 1 2002. - »Nyt besøg hos sorberne – med spændende efterspil i Polen«, »Informator Polski« nr. 2-3 2002. - »Nyt besøg hos sorberne – med spændende efterspil i Polen«, Dansk Kirketidende 1/2003. - »I studereværelserne. Præstegårdsteologi i Lolland-Falsters Stift 1804-2003«. Lolland-Falsters Stiftsbog 2003 s. 72 ff. - »Vort liv i pluraliteten«. Dansk Kirketidende 10/2004. - »De kristnes liv i pluraliteten«. Kristeligt Dagblads kronik 11.07.05. - »Fra Storstrøms Amt til Województwo Pomorskie«. Artikel om vor ferie i Gdansk-området 26.08-14.09.05. Det polsk-danske kvartalsskrift Informator Polski 4/2005. - »En polsk omvej med lidt af hvert«. Artikel om vor ferie i Polen mv. 20.09-01.10.06. Det polsk-danske kvartalsskrift Informator Polski 4/2006. - »Salmevalg i historisk og økumenisk perspektiv«. Præsteforeningens Blad 2007/13. - »Mikołaj Fryderyk Seweryn Grundtvig - wielki Duńczyk o ekumenicznym i uniwersalnym potencjale« (Nikolaj Frederik Severin Grundtvig - en stor dansker med et økumenisk og universelt potentiale). Informator Polski nr. 1 2008. - »Mere end en sæbeopera. Tv-serien ”Plebania” fra et luthersk synspunkt«. Oversættelse til dansk af min på polsk skrevne artikel i det polsk-danske kvartalsskrift Informator Polski nr. 2-3 2008. - »Więcej niż opera mydlana. Telenowela „Plebania” z luterańskiego punktu widzenia« (Mere end en sæbeopera. Tv-serien "Plebania" [Præstegården] fra et luthersk sunspunkt). Informator Polski nr. 2-3 2008. - »Fra Poznań til Njebjelčicy 2008«. Om Annas og min tur gennem Polen til Lausitz med deltagelse i sorbisk ”Internationales Gemeindefest”. Artikel i det polsk-danske kvartalsskrift Informator Polski nr. 4 2008. - »Det virkelige menneske?« Præsteforeningens Blad 16.01.09. En slags anmeldelse af Dennis Nørmark og Lars Andreassens bog »Det virkelige menneske«.- »Til tandlæge - med mere - i Szczecin«. Informator Polski nr. 4 2009. - »På sporet af ”Plebania” - en slags pilgrimsfærd«. - ”Informator Polski” nr. 4 (74) 2010 (se også den næste titel).  - »Bliskie spotkanie z telenowelą „Plebania". Anna i Bent Christensen odwiedzili Besta Film w Warszawie 18 listopada 2010 r« (Nærkontakt med tv-serien "Plebania" [Præstegården]. Anna og Bent Christensen besøgte Besta Film i Warszawa den 18. november 2010). Informator Polski nr. 1 2011. - »Som i kold krig, så også i varm krig«. Indlæg i den aktuelle debat om feltpræstetjenesten i Afghanistan. Dansk Kirketidende 11/2010. - »På sporet af ”Plebania” - en slags pilgrimsfærd«. Artikel i det polsk-danske kvartalsskrift Informator Polski nr. 4 2010. - »Bornholm - wyspa i symbol. Przedstawienie powieści Huberta Klimko-Dobrzanieckiego „Bornholm, Bornholm” przez byłego mieszkańca wyspy« (Bornholm - ø og symbol. En præsentation af Hubert Klimko-Dobrzanieckis roman "Bornholm, Bornholm"). Informator Polski nr. 2-3 2011. - »Den nødvendige legemlighed«. Indlæg i kirke-stat-debatten i Dansk Kirketidende nr. 7/2011. - »Livsengagement og poesi. Nogle aktuelle perspektiver på Grundtvigs teologi om forholdet mellem det menneskelige og det kristelige med særligt henblik på poesien«. Præsteforeningens Blad 2012/10. - »Ind på modernitetens torv. Fra politik til poesi. Programmatiske punkter om fremtidens fællesskab(er)«. Dansk Kirketidende 04.04.12. - »Derfor har jeg løst sognebånd«. Manuskripttitel: »Der skal ikke føjes skade til spot« (Om min stilling i Folkekirken efter autorisationen af homovielsesritualet). Dansk Kirketidende nr. 8/2012, august 2012. - »Fra præstegård til indkøbshelligdom«. Min sidste artikel om den polske præstegårdsserie "Plebania" (præstegården). Informator Polski. Nr. 2-3 (80-81) 2012. - »Stosunki duńsko-polskie od Eryka Pomorskiego do dzisiaj« (Det dansk-polske forhold fra Erik af Pommern til i dag). Indlæg den 5. oktober 2012 ved den historiske konference på Szczecin Universitets humanistiske fakultet (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny) i anledning af de polsk-danske Harald Blåtand-dage i ærkebispedømmet Szczecin-Kamień 4.-5. oktober. Den sidste del (1945-2012) blev trykt i det følgende nummer af Informator Polski. Hele den polske tekst og det uforkortede danske grundmanuskript står på min hjemmeside, undersiderne POLSKI og »Internationalt«. - »Kirken i virkeligheden«. Præsteforeningens Blad 2013/6, den 8. februar 2013. - »Polen i dansk litteratur«. 1. Fra Knud Lyne Rahbek til Carsten Hauch. 2. Fra Georg Brandes til Maria Helleberg. Dobbeltartikel i Informator Polski nr. 2-3 (84-85) og 4 (86) 2013. - »Sidegevinster. Oplevelser gennem en uge i Szczecin-området ud over deltagelsen i integrationsdagene i Chojna«. Informator Polski nr. 4 (86) 2013. - »Tre af Adam Mickiewicz's Krimsonetter«. Oversat fra polsk af mig. Informator Polski nr. 88-89. - »Wilki, owce i strażnicy«. Anmeldelse på polsk af Bent Jensen: »Ulve, får og vogtere«. Informator Polski nr. 88-89 . - NB! Alle de her nævnte tekster kan læses på min hjemmeside, på de respektive undersider. Og der er flere tekster dér.

 

Af tekster, der kun findes på min hjemmeside, kan nævnes:

 

»Den næstbedste drøm«. Mit bidrag til Præsteforeningens Blads essaykonkurrence »Udfordringer til Folkekirken«. Sat på undersiden »Kirke og teologi« 24.09.05. Kom 28.06.07 i Den Danske Præsteforenings online-bibliotek »Teologiske ressourcer« (hvortil dog kun medlemmer og tilsvarende har adgang). - »Johann Georg Hamann i fortid og nutid. Om mit møde med teologen og filosoffen Johann Georg Hamann«. Sat på undersiden »Hamann« 26.10.06 (se også de ovf. og nf. nævnte tekster om Grundtvig og Hamann). - »Erindringer og refleksioner. Livs-røret i livs-rummet« (selvbiografi). Oprettet som underside med titlen »Erindringer« 29.08.08. - Aforismer fra 1966 til nu. På undersiden »Aforismer«, oprettet 15.01.09. - »Erindringer - BILAG«. (Forskellige tekster som bilag til «Erindringer«). Oprettet som underside 4. februar 2009. - Undersiden »Eichendorff« med forskelligt om den tyske digter og embedsmand Joseph von Eichendorff (1788-1857). Oprettet 24.08.09. - »Grundtvigs liv med Gud«. Foredrag ved Theologisk Oratoriums sommerkonvent i Sankt Birgitta Kloster, Maribo, den 27. maj 2010. - »Erindringer - DAGBOG«. Dagbogsnotater fra og med januar 2010. Oprettet som underside 17.07.10. - »Et lille stykke Grundtvig-Hamann-forskning. Hamann på Grundtvigs liste«. Sat på undersiden »Hamann« 26.08.11 (men se også den ovf. artikel om Grundtvig og Hamann i Grundtvig-Studier 2012). - Men jeg henviser i det hele taget til min hjemmeside, hvor der på de forskellige undersider er flere tekster end de her nævnte. Det gælder ikke mindst undersiderne "Litterære tekster" og "Salmer og kristelige digte".

 

Fra omkring 1. februar 2010 har jeg løbende sat de digte og salmer (eller enkeltvers), der har været slået op på min Facebook-væg, på undersiderne "Litterære tekster" og "Salmer og kristelige digte".

 

Jeg har nu en salme eller et vers til alle de to kirkeårs søn- og helligdage og vil ved udgangen af indeværende kirkeår stort set have skrevet en evangeliesalme til alle de evangeliestykker, der ikke i forvejen havde en sådan i salmebogen.

 

På flere undersider har jeg tekster, hvori jeg arbejder med mit store projekt "Poetisk livsfølelse og litterær poesi i det kristeligt nødvendige livsengagement" og med den idé- og litteraturhistoriske side deraf. Og jeg henviser herved til dem. Men de er i høj grad for arbejdsdokumenter at regne.

 

 

Fra 1990 især mellemkirkeligt, men også generelt aktiv med særligt henblik på Rusland (SNG), Polen, Tjekkiet, Slovakiet - og "venderne" (sorberne) i Bundesland Sachsen.

 

Når denne sideaktivitet omtales særskilt og ret udførligt, skyldes det naturligvis, at det ganske særligt er af hensyn til netop den, nærværende præsentation er skrevet - og oversat til engelsk, tysk, russisk og polsk.

 

 

I Danmark har jeg samarbejdet med eller haft kontakt med især:

 

Den Danske Folkekirkes Mellemkirkelige Råd. Lolland-Falsters Stifts Mellemkirkelige Udvalg. Paulus-Samfundet (dansk-russisk, luthersk-ortodokst selskab, som især samarbejder med menigheden ved Feodor Studit-kirken i Moskvas centrum).

Center for Europæisk Kirkeret og Kirkekundskab (CEKK). Center for Grundtvig-Studier, Århus Universitet.

Dansk-Russisk Forening. Foreningen af Polakker i Danmark (som jeg stadig er et ret aktivt medlem af). Dansk-Tjekkisk Forening. Dansk-Slovakisk Venskabsforening.

ASF - Dansk Folkehjælp. - Dansk-Ukrainsk Selskab.

 

 

I udlandet har jeg samarbejdet med eller haft kontakt med især:

 

I Tyskland: Universität Leipzig (Institut für Sorabistik). Stiftung für das sorbische Volk, Bautzen. Gemeinde Nebelschütz, D-01920 Nebelschütz.

 

I Polen: Den Evangelisk-Augsburgske Kirke (evangelisk-luthersk), især i højborgen Bielsko-Biała Stift i det sydligste Polen, men også kirkebiskop Jan Szarek, Warszawa, som boede hos os i 1990. - Ærkebispedømmet Szczecin-Kamień.

 

I Rusland: Den Ingermanlandske Kirke (evangelisk-luthersk) i Sankt Petersborg-området (to kirker, biskoppen, uddannelsescentret) og i Moskva (Treenighedskirken med den fremtrædende præst Oleg Sevastjanov). Det kristne Økumeniske Diakoniråd i Sankt Petersborg (med bl.a. Maria Nedergaard). Herigennem også kontakt til bl.a. den fremtrædende liberale gejstlige Vladímir Fjódorov. Den Evangelisk-Lutherske Kirke i Rusland og Andre Stater (ELKRAS). Den Russiske Ortodokse Kirke, især Feodor Studit-menigheden i Moskva (Paulus-Samfundet), men mange andre kontakter, ikke mindst til fremtrædende liberale gejstlige og lægfolk. I Omsk lægen Vjatjesláv Sjtjeglóv (medlem af Demokratifond-gruppen 1995), dennes store børnehospital, universiteter og kulturmiljø (se nf., Aktiviteter i Danmark 1999).

 

Ved årsskiftet 1996/97 indtrådte jeg i bestyrelsen for det af nedennævnte Mark Smirnov i Moskva oprettede forskningscenter for »Religion og Samfund i SNG-landene og Baltikum«, bl.a. med den opgave at varetage forbindelsen til CEKK og de danske universiteter m.v. - I forbindelse hermed også kontakt med Det Åbne Ortodokse Aleksandr Men’-Universitet, Moskva og Det Russiske Humanistiske Stats-Universitet, Moskva.

 

I Kazakhstan: Ærkebiskop Aleksij af Almaty og Semipalatinsk.

 

I Tjekkiet: Medarbejder i Det Økumeniske Råd Ružena Černá (kontakt fra Århus-seminar 1995). Sekretær for den rom.-kat. ærkebiskop i Prag pastor Jan Kotas. Radio Liberty (se nf.).

 

I Slovakiet: Den lutherske sognepræst Ľubomir Batka i Sobotiste (ved Senica) og dennes familie, ikke mindst den ældste søn (Ľubomir Batka, jr.), som selv er præst og underviser på universitetet i Bratislava.

 

 

Aktiviteter i Danmark

 

Det gælder for de fleste af de nedenfor nævnte aktiviteter som for næsten alle mine aktiviteter i udlandet, at min "medarbejdende ægtefælle" Anna Christensen (skønt hun ikke selv taler noget slavisk sprog) har deltaget aktivt i arbejdet og i mødet med vore udenlandske og "mellemkirkelige" venner og kontakter.

 

1990: Det hele begyndte med, at jeg var initiativtager, sekretær for stiftets mellemkirkelige udvalg og vært i forbindelse med delegationsbesøg fra den lutherske kirke i Polen.

 

Fra 1995 og nogle år frem var et fast programpunkt for ASFs russiske sommerferiebørn et besøg i Døllefjelde-Musse-Herritslev Pastorat med kirkeforevisning, gudstjeneste (på russisk eller med hele gudstjenesten trykt på russisk) og foredrag.

 

1995: Lokal leder - samt foredragsholder - i forbindelse med besøg på Lolland-Falster af russisk Demokratifond-gruppe. - Tre medlemmer af denne gruppe besøgte min kone og jeg i Moskva, og et medlem i Omsk under den nf. omtalte i 1997-rejse.

 

1995: Møde i København med ærkebiskoppen af Almaty (Alma-Ata) og Semipalatinsk, Kazakhstan. - Besøgte ham og hans ærkebispedømme under den nf. omtalte 1997-rejse.

 

1996: Foredrag om danske kirkeforhold for højtstående ledere og medarbejdere i ASFs russiske søsterorganisation »Blagovest«. - Førte (under 1997-rejsen) til møde med lederen af Moskvas Bystyres afdeling for kontakt med kirker og religiøse organisationer og besøg hos Blagovest-leder i Almaty (den »etniske muslim«, ledende funktionær i kulturarbejdernes fagforening Svetlána Shalakhmétova).

 

1998: Aktiv i forbindelse med ukrainsk KFUM-delegations besøg i Lolland-Falsters Stift, herunder i Døllefjelde kirke og præstegård. Bl.a. russisk-ortodoks præst (Moskva-Patriarkatet). Derefter brevkontakt.

 

1999: Initiativtager til oprettelse af lolland-falstersk arbejdsgruppe til orientering om og kontakt med »venderne« (sorberne) - hvis nordlige slægtninge jo i middelalderen hærgede og bosatte sig på vore øer. En lang række institutioner og personer var på forskellig måde og i forskellig grad inddraget i eller i hvert fald orienteret om og velvilligt forholdende sig til denne sag: Storstrøms Amt, Lolland-Falsters Stift, relevante og interesserede provstier og sogne, museer, turistkontorer og kommuner (især min egen, Nysted) samt lokalhistorikere m.m.

 

1999: Gennemførelsen af mit Demokratifond-støttede projekt »Pædiatrisk-sundhedsfaglig gruppe fra Omsk på Lolland-Falster og i København 22.10-04.11.99« (jfr. Omsk-delen af 1997-rejsen, idet vor kontakt i Omsk er læge og patolog ved det store børnehospital for hele Omskaja Oblast). Et meget stort projekt med sundhedsfaglig kerne, men også med bredt samfundsmæssigt, kirkeligt og kulturelt indhold. Fra Nysted kommune og Storstrøms Amt til Rigshospitalet, Sundhedsstyrelsen og Folketinget.

 

2001: Gennemførelsen i maj måned af besøg på Lolland-Falster af en sorbisk ("vendisk") delegation bestående af formand for den sorbiske kulturorganisation Domowina Jan Nuck, borgmester i Nebelschütz, Kreis Kamenz, Thomas Zschornak og journalist og musiker Martin Wetzlich. Et højdepunkt var disse tre romersk-katolske medkristnes deltagelse i højmessen i Tillitse Kirke 5. søndag e. påske. Tillitse er det eneste sogn i Danmark med vendisk navn!

 

2005 - og stadig: Dansk præst ved de polsk-danske andagter på Slaglille Kirkegård ved Sorø, hvor medlemmer af en polsk RAF-besætning og af den danske familien Christensen ligger begravet. (RAF Halifax'en blev i 1943 skudt ned af en tysk jager og ramte familien Christensens hus). Nærmere derom på under siden »Internationalt«. - Ved den store 70-årshøjtidelighed 14/9 2013 overdrog jeg denne tjeneste til sognepræst Anders Otto Gothenborg Frederiksen.

 

2011: Forbindelsesmand mellem den polske side og Roskilde stift og domsogn og aktiv deltager i den dansk-polske, luthersk-katolske markering af 1025-året for Harald Blåtands død (formodentlig i Wolin nord for Szczecin) og begravelse (formodentlig i Roskilde). Det var i Roskilde by og Roskilde Domkirke den 4. september. - Se evt. nærmere derom på undersiden »Internationalt«. - Se også nf. om Harald Blåtand-dagene i ærkebispedømmet Szczecin-Kamień i oktober 2012.

 

2013: Dansk præst ved den polsk-danske højtidelighed i Mindelunden, Ryvangen, den 9. november 2013.

 

Jeg har haft korrespondance med mange kontakter i de forskellige lande og været aktiv i forbindelse med mange mindre besøg. Har ofte holdt foredrag for de udenlandske gæster om den danske kirke og Grundtvig m.m., samt større eller mindre lutherske gudstjenester på de pågældende sprog og/eller med skriftligt materiale på de pågældende sprog. Oversætter breve og materiale m.m. for præster og andre. Deltagelse i internationale seminarer m.m.

 

Mange lysbilledforedrag rundt omkring på Lolland-Falster (og et par i Vendsyssel) om alle de nævnte rejser m.m., især 1997-rejsen.

 

 

Aktiviteter i udlandet:

 

Bortset fra Finland 1992 har jeg på alle rejser været ledsaget af min medarbejdende ægtefælle Anna Christensen. - (Se undersiden ANNA CHRISTENSEN). - De undersider, der henvises til, er undersider til min hjemmeside www.bentchristensen.dk

 

1992: Den Danske Folkekirkes observatør ved »Den Niende Teologiske Læresamtale mellem Den Russiske Ortodokse Kirke og Den Evangelisk-Lutherske Kirke i Finland« i Järvenpää, Finland.

 

1994: Sammen med min medarbejdende ægtefælle (organist Anna Christensen) selvfinansieret, men samtidig på flere måder ganske officiel kirke-rejse til Polen og Rusland. - Se evt. mere i artiklen »Danmark, Polen og Rusland – naboligt og broderligt«, undersiden »Internationalt«.

 

1997: Otte ugers mellemkirkelig og -kulturel ekspedition til Rusland og Kazakhstan, støttet af Demokratifonden og Lolland-Falsters Stifts Mellemkirkelige Udvalg. Vi besøgte Den Russiske Ortodokse Kirke og de to lutherske kirker i Sankt Petersborg, Moskva, Omsk (kun ortodoks kirke dér) og Almaty (Alma-Ata), Kazakhstan, (her også tysk luthersk menighed). Vi mødte desuden forskellige repræsentanter for kultur- og samfundslivet (kulturelle miljøer). Jeg prædikede eller fremførte "hilsener" i de fleste af kirkerne og forelæste på fem universiteter og et par kirkelige skoler. - Se evt. mere i artiklerne »Dem derhjemme er ikke rigtig kloge! Beretning om otte uger i Rusland og Kazakhstan med særlig adresse til den danske Grundtvighed«. - »Danmark i ærkebiskoppens hjerte. Beretning fra Kazakhstan-delen af den store kontakt- og studierejse til Rusland og Kazakhstan i efteråret 1997«, undersiden »Internationalt«.

 

1998: Ferietur med mellemkirkelig side til Belgien, Tjekkiet, Slovakiet og Polen. - I Prag bl.a. besøg i Det Økumeniske Råd og på Radio Liberty’s hovedkvarter (møde med direktøren og flere medarbejdere, interview til programmet »Kontinent Europa«). - I Slovakiet besøg hos luthersk præstefamilie (se ovf.). - Se evt. mere i artiklen »Fra Waterloo og Ieper til Sobotiste og Istebna. I EU-perspektiv til den centraleuropæiske del af det i 1997 påbegyndte rejseprojekt«, undersiden »Internationalt«. - (Vi startede i Belgien, fordi vor datter på det tidspunkt arbejdede i den danske EU-repræsentation. Men vi var da om søndagen til flamsk rom.-kat. messe i den lokale sognekirke).

 

1999: Ferieophold i Tjekkiet med lokal kontakt til Den Romersk-Katolske Kirke og besøg på Radio Liberty’s hovedkvarter. - På ud- og hjemturen kontakt med de jo vestslaviske sorbere ("vendere"(!)) i det sydøstligste Tyskland i form af besøg på Stiftung für das sorbische Volk i Bautzen og deltagelse som byens gæster i »VIII. Internationales Gemeindefest« i den lille by Nebelschütz (herunder deltagelse i ornat og med kort "Ansprache" i sorbisk romersk-katolsk friluftsmesse). Fortsat brevveksling, herunder med den polske professor Tadeusz Lewaszkiewiecz ved Institut für Sorabistik ved Universität Leipzig. - Se evt. mere på undersideren »Vendere - sorbere« og DEUTSCH.

 

2002-2010: Aktiv i venskabsforbindelsen mellem Landeskirche Mecklenburg og Lolland-Falsters Stift. - Mit 2002-foredrag »Zwischen Katholizität und "low church" Volkskirchlichkeit« kan læses på min hjemmeside, undersiden DEUTSCH.

 

2002: Deltagelse i årets international Nebelschütz-festival. - Studier i Żary, Polen, af de østlige, polske "sorberes", dvs. "lausitzeres" historie der. Kontakt til lokalt forskningsmiljø. – Senere på året interessant mail-kontakt til »Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur« i Cottbus – og dermed til de mange spændende aktiviteter i hele denne grænseregion. - Se evt. mere på undersiden »Vendere -sorbere« og DEUTSCH.

 

2005: Besøg i Gdańsk i anledning af 25-året for strejkerne og aftalerne i 1980 (Solidarność). Vi besøgte den lutherske menighed i Sopot (biskop Michał Warczyński) (jeg fremførte en "hilsen" ved søndagsgudstjenesten og holdt en aften et foredrag om Den Danske Folkekirke). Og "amtsrådhuset" i vort "venskabsamt" Województwo Pomorskie (Det pommerske amt), hvor vi overbragte hilsener fra vort eget Storstrøms Amt. Og den kommunale forvaltning i Lębork, repræsenteret ved Marian Borek, som i efteråret 2004 havde besøgt Lolland i forbindelse med en konference i samarbejdsorganisationen Baltic Sea Solutions, hvis hovedkvarter ligger i Holeby Kommune, og som jeg overbragte hilsener fra. Endelig besøgte vi den (grundtvigske) Kasjubiske Folkehøjskole i Wieżyca, repræsenteret ved Sulisława Byczkowska. - Se evt. mere i artiklen »Fra Storstrøms Amt til Województwo Pomorskie«, undersiden »Internationalt«.

 

2006: Oplevelses- og studieturisme i bla. Poznań og Ostrów Lednicki (den polske stats vugge). Vi besøgte den lutherske menighed i Żagań. - Turen endte i Tyskland, nemlig i Halle (Saale), hvor jeg deltog i ”Det 9. internationale Hamann-kollokvium” for Hamann-forskere i i dagene 28.-30. september. - Se evt. mere i artiklen »En polsk omvej med lidt af hvert«, undersiden »Internationalt«.

 

2008: Tur til Polen og Lausitz. Vi besøgte blandt andet den lutherske menighed i Czerwionka ved Katowice, som gennem mig havde taget kontakt til Lolland-Falsters Stift. - Derefter kørte vi til vore sorbiske venner i Nebelschütz/Njebjelčicy, hvor vi deltog i ”Das 16. Internationale Gemeindefest” (XVI. mjezynarodny gmejnski swjedźeń) 11.-13. juli 2008. - Se evt. mere i artiklen »Fra Poznań til Njebjelčicy 2008«, undersiden »Internationalt«, og på undersiden DEUTSCH.

 

2009: Vort første tandlægebesøg i Szczecin, Polen. Vi studerede byen, og jeg besøgte Rådhuset for at interviewe folkene bag det flotte projekt og logo »Floating Garden 2050«, og for at etablere kontakt mellem Lolland Kommune og byen Szczecin. - Se evt. mere i artiklen »Til tandlæge - med mere - i Szczecin«, undersiden »Internationalt«.

 

2010: A. Stor tur gennem Polen og til Lausitz, Tyskland. Sædvanlig oplevelses- og studieturisme. Hovedformålet var at besøge de steder, som har betydning i forbindelse med tv-serien ”Plebania” (Præstegården), en serie af stor betydning for forståelsen af nyere polsk historie og den katolske kirkes rolle deri, en serie, som jeg er en slags ekspert i. Jeg besøgte Besta Films hovedkvarter i Warszawa, og vi boede to dage i landsbyen Okuniew, hvor Tulczyn-scenerne i serien var blevet optaget. Senere besøgte vi sognet Krasiczyn i det sydøstligste Polen, forbilledet for seriens Tulczyn, og ks. prałat Stanisław Bartmiński, som både er forbilledet for seriens sognepræst Antoni Wójtowicz og konsulent på serien. - På vej til vore vendiske venner besøgte vi for anden gang landsbyen Łubowice (tysk: Lubowitz) og ruinerne af den tyske romantiske digter Joseph von Eichendorffs barndomshjem, og vi fik knyttet kontakt til det lokale Eichendorff-center. - Derfra videre til Lausitz, Bundesland Sachsen, hvor vi for fjerde gang deltog i den lille, men i helt enestående grad vågne sorbiske landkommune Nebelschütz/Njebjelčicy’s Internationales Gemeindefest (mjezynarodny gmejnski swjedźeń). - Se evt. mere i artiklerne »Tur 2010 til Polen og til venderne/sorberne i Bundesland Sachsen«. - »På sporet af ”Plebania” - en slags pilgrimsfærd«, undersiden »Internationalt«. Desuden undersiderne »Eichendorff«, »Vendere - sorbere« og DEUTSCH. - - B. I november var vi igen til tandlæge i Sczecin, men det absolutte hovedpunkt var besøget i Besta Films studier i Warszawa, hvor vi overværede nogle af optagelserne til serien "Plebania" og fik hilst på flere af skuespillerne og andre medvirkende. - Se evt. mere i artiklen »Nærkontakt med ”Plebania”. Anna og Bent Christensen besøgte Besta Film i Warszawa den 18. november 2010«, undersiden »Internationalt«.

 

2011: Tandlægebesøg i Szczecin og besøg på rådhuset og turistbureauet, hvor jeg denne gang også kunne overbringe hilsener og smågaver fra Lolland Kommune og turistbureauet i Maribo.

 

2012: Deltagelse i Harald Blåtand-dagene i ærkebispedømmet Szczecin-Kamień 4.-5. oktober. - Se også ovf. om Harald Blåtand-dagen i Roskilde den 4. september 2011.

 

2013: Deltagelse i de årlige polsk-tyske, katolsk-lutherske "integrations- og venskabsdage" 23.-24. august i byen Chojna noget syd for Szczecin, ikke langt fra grænsen til Tyskland. Som medlem af en folkekirkelig delegation, hvis gejstlige del desuden udgjordes af biskop over Roskilde Stift Peter Fischer-Møller, domprovst Jens Ahrendt og sognepræst Maria Harms. Fra den danske katolske kirke deltog katolsk sognepræst i Haderslev Jan Zalewski (som igen var dansk koordinator).

 

 

Internationale aktiviteter i øvrigt

 

1994: Indslag (pr. telefon) i Radio Liberty's russiske afdeling (Radio Svoboda) om »Den danske kirke gennem 1000 år« (se evt. undersiden RUSSKIJ). Længere tids kontakt (oplysning om danske kirkeforhold) med daværende kirkeredaktør Mark Smirnov, nu direktør for det ovf. omtalte Moskva-forskningscenter og redaktør af det dertil knyttede russisk-sprogede økumeniske tidsskrift DIA-LOGOS.

 

Fra 1996 (efter opfordring fra den russiske salmebogskommissions formand) oversættelser til russisk af en håndfuld salmer fra Den Danske Salmebog med henblik på optagelse i de to russiske evangelisk-lutherske kirkers fælles nye salmebog, som forventedes udgivet 2000 (se evt. undersiden RUSSKIJ). (Efter mødet med kommissions-underudvalg i Sankt Petersborg under 1997-rejsen tegnede det til, at mindst een, højst tre oversættelser kunne komme med (DDS 198, 247, 279)). - Korrespondance og overdragelse af materiale til gæster, værter og andre kontakter, dels egne tekster m.m., dels materiale fra Udenrigsministeriet og universiteterne samt bøger om Danmark og Grundtvig.

 

 

Med pensionen som arbejdsstipendium. Mit liv og arbejde efter min pensionering i 2003

 

Pr. 1. juli 2003 (i praksis fra 12.05.03) er jeg gået på "arbejds-pension" (bruger min pension som "arbejdsstipendium"). Jeg vil her yderligere koncentrere mig om det livs- og litterærpoetiske projekt, mit Grundtvig-studium har været forarbejdet til. Men jeg vil også bruge en del tid og kræfter på internationale aktiviteter, under alle omstændigheder for så vidt angår i Polen og sorberne, ligesom jeg jo vil arbejde videre på og for hele mit kirkelige og kulturelle program. - 01.07.14: Jeg er sådan set nået ret langt med mit "storpoetiske" projekt. Jeg har fået skrevet en hel del digte (foruden salmerne som jo er noget helt særligt, og som hører under "Kirke og teologi"), og jeg har gjort en hel del i både videste og snævrere forstand poetikalske overvejelser, hvoraf nogle kan ses på mine internetundersider "Mit Totaldigtet" og "Poetik". I denne sammenhæng indgår også "Min lyrik- og poetikhistorie" og "Mit Dannevirke" (se disse undersider). Mine digte og aforismer står på undersiderne "Litterære tekster" og "Aforismer". - Jeg er begyndt at forberede udgivelsen af så mange som muligt af disse tekster på eget forlag. - Da jeg fyldte 71 i maj 2014, har jeg travlt. For vel føler jeg mig fortsat stort set fuldt arbejdsdygtig, men tiden er selv i bedste fald kort, især når man tager omfanget af det, jeg gerne skulle nå, i betragtning.

 

En ikke så helt lille detalje i min nuværende situation er, at jeg hovedsagelig supplerer min pension ved at fungere som afløsende organist ved gudstjenester rundt omkring i Lolland-Falsters Stift. Jeg er nu fast vikar (dvs. bestrider i praksis organiststillingen) i Vesterborg-Landet-Ryde Pastorat, Lolland vestre Provsti.

 

Siden januar 2010 har jeg hver uge ikke alene skrevet mindst et digt eller lignende til opslag på min Facebook-væg, men også skrevet et eller flere salme-vers, ja, ofte en hel salme, til samtlige søn- og helligdage fra og med søndag seksagesima 2010. Digtene og salmerne kan også læses på min hjemmeside, undersiderne "Litterære tekster" og "Salmer". Fra 2014 arbejder jeg med at oversætte den polske nationaldigter Adam Mickiewicz Krimsonetter. Tre af disse oversættelser blev trykt i Informator Polski nr. 88-89.

 

Nogle få gange om året har jeg den glæde at fungere som præst, og jeg lever også aktivt med i det kirkelige liv som kirkegænger, mødedeltager og debattør. Et par foredrag her og der bliver det også til.

 

NB! Siden jeg i 2010 kom i Facebook, har jeg oprettet en del billedalbummer, især med billeder fra mine mellemkirkelige m.m. aktiviteter i de vest- og østslaviske lande. Man skulle kunne se dem (ved at gå ind i Billeder og Albummer), hvis man bruger dette link (ellers må man søge på mit navn i Facebook):

http://www.facebook.com/bent.christensen.505

 

03.04.13: Lige før påske blev jeg opmærksom på projektet 100YSS (100 Year Starship), et projekt, der med den tidligere rumfærgeastronaut m.m. Mae Jemison i spidsen vil engagere sig i et praktisk talt altomfattende arbejde for at få sendt mennesker ud til et andet solsystem senest i 2112. Jeg har meldt mig ind i kredsen omkring dette projekt og har skrevet et par små tekster både direkte til projektet og på et par af dets Facebook-tråde, og den 2. april 2013 satte jeg mit digt "100YSS" som Ugens digt på min Facebook-væg. Senere på dagen havde jeg fået lavet en engelsk version, som jeg sendte til 100YSS og satte i en af deres Facebook-tråde. Digtet kan læses på min hjemmeside, undersiderne "Litterære tekster" og ENGLISH, men jeg sætter det første afsnit ind her:

 

"Midt i alle trivialiteterne / og den selvtilfredse / globale landsbysnak / er der folk, der forbereder / rejser til stjernerne / inden for hundrede år, / ti gange Kennedy, / 100 mio. gange så langt, / hvis vi regner med Alfa Centauri".

 

Når jeg gør så meget ud af dette her i denne "Om mig selv", er det ikke alene, fordi jeg har interesseret mig for den slags siden min barndom, men også, og navnlig, fordi jeg ser dette projekt som ikke alene et eksempel på noget nyt og stort midt i den kedelige og i virkeligheden meget provinsielle, om end nok så globale, aktuelle kultur, men også som et symbol på en ny måde at tænke stort på. Der er mange andre muligheder, også af mere humanistisk karakter. Og vi skal jo desuden se at komme til at leve i en vekselvirkning mellem det (på alle måder) store og det også helt elementært små. Jeg kan i den forbindelse minde om, at jeg faktisk er discipel af Grundtvig (og i mange år har set realiseringen af hans Göteborg-superuniversitetsprojekt som et andet eksempel på et meget stort projekt). Digtet slutter således:

 

"Og det forhindrer mig heller ikke / i at se Universet / spejle sig i vandpytten, / mens jeg dyrker min have".

 

Jeg vil altså fortsætte mine "storpoetiske" aktiviteter, idet jeg først og fremmest bruger mit formodentlig ganske beskedne engagement i 100YSS som inspiration.

 

Men mine hovedaktiviteter er naturligvis - som planlagt - det ovenfor omtalte livs- og litterærpoetiske projekt samt (dog under nedtrapning) slavistikken og det internationale og mellemkirkelige arbejde. Fra 2012 engagerer jeg mig også så meget som muligt i "den kirkelige proces", altså aktuelt processen frem mod den af regeringen bebudede kirkeforfatning/styrelseslov. Når jeg får tid til for alvor at opdatere denne side, vil jeg skrive noget mere om mine aktiviteter på dette område. - Jeg skriver for tiden (2013) på en større artikel om Grundtvigs kirkesyn og kirkepolitik i tiden 1806-1861. - 01.07.14: Denne artikel blev trykt i Grundtvig-Studier 2013 (som jeg, stærkt forsinket, modtog den 19. april 2014). Titlen er "Kirke og menighed i Grundtvigs teologi og kirkepolitik 1806-61", og den står nu på undersiden "Grundtvig".

 

Jeg vil altså fortsætte mine "storpoetiske" aktiviteter, idet jeg først og fremmest bruger mit formodentlig ganske beskedne engagement i 100YSS som inspiration.

 

UKRAINE 2014: Da krisen mellem Ukraine og Rusland spidsede til, begyndte jeg at engagere mig i den ukrainske sag. Jeg begyndte at kommentere situationen og begivenhederne på både min egen og andres Facebook-profiler, og noget af det satte jeg også på min internetunderside "Debat". Den første kommentar, der er kommet på "Debat", har overskriften "Luk for gassen!" og er min kommentar i DR 2 Deadlines tråd om indslaget mandag aften den 3. marts 2014 om situationen i og omkring Ukraine. - Men allerede tirsdag den 18. februar 2014 skrev jeg noget om situationen i Ukraine på undersiden "Erindringer - DAGBOG". - Den 30. maj 2014 overførte jeg Annas og mit medlemskontingent til Dansk-Ukrainsk Selskab, som vi netop havde meldt os ind i, og den 3. juni 2014 deltog Anna og jeg i selskabets møde i København, hvor tidligere militærattaché i Ukraine, nu lektor ved Forsvarsakademiet og meget brugt kommentator i medierne Claus Mathiesen holdt et meget fint foredrag/oplæg om "Ukraine-konfliktens militære aspekter". Derefter har jeg også deltaget noget i debatten på selskabets Facebook-profil og på min sprogofficerskollega og Facebook-ven Claus Mathiesens profil og andre profiler, ligesom jeg ofte har skrevet noget om Ukraine på min egen profil. Jeg kan på min parabol tage mindst to ukrainske tv-station, deriblandt den af den nye præsident Petro Porosjenkos 5 Kanal. Og jeg besøger ofte Radio Svobodas (Radio Libertys) ukrainske og russiske hjemmesider og andre relevante hjemmesider. Det er ret let for mig at forstå det østslaviske ukrainske sprog, som i høj grad fremtræder som en mellemting mellem russisk og polsk. - Men mit ukrainske engagement er først og fremmest noget, jeg føler som en politisk og moralsk pligt. Det kan dog også ses som en udvidelse af mit polske engagement, som nu stort set er det eneste, der er tilbage af mit tidligere langt mere omfattende øst- og vestslaviske engagement, men som jeg til gengæld bruger ganske megen tid på. Jeg deltager i forskellige ting både her i Danmark og i Polen, og jeg skriver ofte, på både dansk og polsk, i det polsk-danske kvartaltsskrift Informator Polski, i det nummer, der udkommer i august 2014, vil min polske anmeldelse af Bent Jensens koldkrigsbog Ulve, får og vogtere blive bragt, og senere vil min oversættelse af nogle af den polske nationaldigter Adam Mickiewicz's "Krimsonetter", om alt går vel, blive trykt i dette tidsskrift. - Når jeg får tid, vil mine nyere polske aktiviteter blive omtalt her på siden.

 

Juni 2014: Medlem af Dansk-Ukrainsk Selskab.

 

Den 8. oktober 2014: Medlem af forfatter- og illustratorforeningen StORDstrømmen.

 

August 2015: Udgav Adam Mickiewicz: Krimsonetter med fem oversat af Knud Berlin 1888 og 14 oversat af mig selv 2014.

 

September 2015:

- Modtog Den Polske Republiks Fortjenstkors i Guld.

- Udgav mine egne Lollandsonetter og Salmer.

 

Oktober 2015: Udgav Evangeliesalmer og andet til alle søn- og helligdage.

 

Februar 2016: Udgav Digte og aforismer 1966-2016.

 

Juli 2017: Udgav Mit teologiske testamente. Dogmatik og betragtninger.

 

Fortsatte litterære og polske aktiviteter.

 

 

Version august 2017 (men ikke fuldt opdateret).

 

 

Det er klart, at denne side trænger til en stramning; jeg har jo stort set bare fyldt på. Og en mere fuldstændig opdatering. Men det kommer nok til at vente. Jeg har mange andre ting at skulle nå.