FORLAGET LUSKEBAKKEN

Mit eget forlag, som jeg udgiver såvel mine egne bøger på som mine oversættelser af polsk digtning.

 

Bent Christensen

 

LINK TIL 75-ÅRS PORTRÆTBILLEDE AF BENT CHRISTENSEN (der skal måske højreklikkes på det og derefter klikkes på "Åbnes i nyt vindue"):

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2821423324558181&set=a.102366373130570&type=3&theater

 

 

Siden er oprettet den 1. november 2019

 

Se også Facebook-siden "Forlaget Luskebakken":

https://www.facebook.com/forlagetluskebakken

 

Og Bent Christensens personlige Facebook-profil (med relevante billedalbummer):

https://www.facebook.com/bent.christensen.505

 

Nederst på siden er disse og nogle andre vigtige links samlet (til særlig vigtige billedalbummer).

 

Senest opdateret 04.11.19: Links til Facebook-sider og billedalbummer indsat. - Forrige: Første version med bareBent Christensens forfatterfoldere og omslagsbagsider.

 

Men siden vil blive opdateret og udvidet!

 

 

 

 

 

Seneste:

 

NY MICKIEWICZ-OVERSÆTTELSE PÅ TRAPPERNE

 

Efter planen vil Bent Christensens næste Mickiewicz-oversættelse blive udgivet inden jul: GRAŻYNA - KONRAD WALLENROD. Fortællinger fra Litauens og Preussens historie. Det er to store fortællende digte fra Litauens middelalderhistorie fra henholdsvis 1823 og 1828. - Preussen var dengang et baltisk land vest for Litauen med et baltisk sprog, der var beslægtet med litauisk og lettisk. Men det blev erobret af den tyske korsridderorden og efterhånden fortysket.

 

Det er meget sandsynligt, at forlagets næste udgivelse bliver Bent Christensens Digte og aforismer 2018-2020.

 

Yderligere planlagte ting er nævnt i Bent Christensens nedenfor viste forfatterfoldere.

 

Se også Facebook-siden "Forlaget Luskebakken", hvor der ikke alene er flere oplysninger, men også billeder og links til billedalbummer

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *

 

 

 

Det kan ikke helt udelukkes, at der vil blive udgivet bøger af andre forfattere på Forlaget Luskebakken, men indtil videre er det udelukkende Bent Christensen-ting, der er blevet udgivet på forlaget, så det er dem, der bliver vist her nedenfor.

 

 

DETTE ER BENT CHRISTENSENS ALMINDELIGE FORFATTERFOLDER

 

Papirfolderen er lavet af et liggende stykke A4-papir med tre kolonner på hver side, men her på denne underside har jeg måttet gøre det på en anden måde. - Og der kan (i hvert fald indtil videre) ikke vises billeder!

 

 

 

BENT CHRISTENSEN

Teolog, forfatter, lyriker og slavist

 

BC portræt 75 år til FOLDER

Bent Christensen. Født 1943. Sprogløjtnant med russisk 1964. Cand. mag. i dansk/russisk 1968. Gymnasieadjunkt 1968-1971. Med supplerende teologisk uddannelse præst i Folkekirken 1971-2003. Lic. theol. (ph.d.) 1985 (Grundtvig-afhandlingen Fra drøm til program (udg. 1987)). Dr. theol. 1998 (Omkring Grundtvigs Vidskab). Arbejder nu især med teologi (herunder salmedigtning), poetik og egne digte, men også med det slaviske, hvor polsk nu er hovedsproget. Oversættelser af den polske nationaldigter Adam Mickiewicz: Krimsonetter (2015). Odessasonetter (2017). Sonetter 1826 (Krimsonetter og Odessasonetter samlet, 2017). Ballader og romancer (2018). - Egne udgivelser: Lollandsonetter (2015). Salmer (2015). Digte og aforismer 1966-2016 (2016). Mit teologiske testamente (2017). Digte og aforismer 2016-2018. Mit Dannevirke (2019). - Bidrag i flere numre af Grundtvig-Studier og i Søren Peter Hansen m.fl. (red.): ‘Jeg’ er fandme til (2016) og i Opland (Poetic Pamphlets, 2018).

 

 

 

Bent Christensen

forfatter, pastor emeritus

dr. theol. & cand. mag.

Fuglsevej 5

4960 Holeby

 

+45 3026 6080

 

bc@bentchristensen.dk

 

www.bentchristensen.dk

 

Personlig Facebook-profil:

www.facebook.com/bent.christensen.505

 

Forlaget Luskebakkens Facebook-side:

www.facebook.com/forlagetluskebakken/?fref=ts

 

Alle bøger kan findes på

www.saxo.com

 

Planlagte udgivelser

 

Adam Mickiewicz: GRAŻYNA - KONRAD WALLENROD. Fortællinger fra Litauens og Preussens historie.

 

Digte og aforismer 2018-2020

 

Erindringer

 

Min poetik

 

 

EGNE DIGTE

 

Lollandsonetter (2015)

Digte og aforismer 1966-2016

Digte og aforismer 2016-2018

 

Lollandsonetter består af nitten traditionelle "Lollandsonetter" (med de traditionelle rim), nitten "Frie Lollandsonetter" og "Seks ekstra frie Lollandsonetter". - Jeg fik idéen til første del under arbejdet med Krimsonetter. Når en polsk digter kunne skrive om den eksotiske halvø Krim, kunne en lollandsk digter vel også skrive om sin egen i verdensmålestok eksotiske ø! - Lollandsonetter fremstår som en helt ny genre, hvor sonetterne og noterne er to spor i en rejse rundt til lollandske steder og via dem tilbage gennem øens og digterens historie. - 174 sider.

 

Digte og aforismer 1966-2016 rummer de fleste af de digte, oversættelser (fra polsk) og aforismer, jeg har skrevet fra 1966 til kort før udgivelsen. Digtene kan læses som bilag til de Erindringer, der allerede nu står på min hjemmeside, og som punkter på vejen frem. Men de kan også læses som slet og ret digte! - Digtene står i simpel kronologisk orden, så at læseren direkte kan følge mig på min vej. - 343 sider.

 

Digte og aforismer 2016-2018 er min anden samling. Afdelingen "Digte" er nye skridt på vejen frem. Dernæst præsenteres nye genrer, fx "Large Motive Collider Experiments 2018" og "Omkring årtierne - en digtrække", digte til de forskellige årtier i den danske litteraturhistorie 1870-1890. Men der er også en fortsættelse af "Nattevinduesdigtene", et par nye lollandsonetter og en oversættelse af den ukrainske nationalsang. Desuden Roman Smigielskis oversættelse til polsk af lollandsonetten "Polakkasernen i Tågerup". Og der er en enkelt ny salme.

 

Kan internetkøbes hos www.saxo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

SALMER, DOGMATIK

og BETRAGTNINGER

 

Salmer.

Evangeliesalmer og andet

til alle søn- og helligdage (2015)

 

Mit teologiske testamente.

Dogmatik og betragtninger (2016)

 

Mit Dannevirke. Betragtninger om allehånde (2019)

 

Salmesamlingen består først og fremmest af evangeliesalmer til alle de søn- og helligdage, hvor der ikke i forvejen er en sådan i Den Danske Salmebog. Til de andre dage er det et Halleluja-vers eller noget andet. Bemærkningerne og noterne betyder, at denne bog også er en lærebog i kirkeåret og gudstjenesten og en vejledning i forbindelse med salmevalget. - 320 sider.

 

Testamentet er en slags lille dogmatik ledsaget af en række betragtninger. Hovedvinkler er "teologien om det kristeligt nødvendige livsengagement" og synet på Kirken som et universelt Kristus-fællesskab, hvis store lokale repræsentation er den evangelisk-lutherske menighed i Danmark. Men der er også andre vigtige vinkler. - 292 sider.

 

Mit Dannevirke er - 200 år efter Grundtvigs Danne-Virke (1816-1819) - en række "betragtninger om allehånde", der spænder fra erkendelsesteori og partikelfysik over poetik til nogle kulturpolitiske og politiske betragtninger og munder ud i den ret pessimistiske Ottende del: "Fremtiden?". - 284 sider.

 

Kan internetkøbes hos www.saxo.com

 

 

 

BENT CHRISTENSEN

 

Lollandsonetter

 

 

 

BENT CHRISTENSEN

 

Salmer

 

Evangeliesalmer og andet

til alle søn- og helligdage

 

 

 

BENT CHRISTENSEN

 

Digte og aforismer

1966-2016

 

 

 

      BENT CHRISTENSEN

 

  Mit teologiske testamente

      Dogmatik og betragtninger

 

 

 

BENT CHRISTENSEN

 

Digte og aforismer

2016-2018

 

 

 

      BENT CHRISTENSEN

 

      Mit Dannevirke

 

      Betragtninger om allehånde

 

 

 

 

 

 

OVERSÆTTELSER

AF ADAM MICKIEWICZ

 

Krimsonetter (2015)

Odessasonetter

eller Erotiske sonetter (2017)

Sonetter 1826 (2017)

Ballader og romancer (2018)

 

Det er først to deludgivelser og en samlet udgivelse af de i Moskva 1826 udgivne Sonety Adama Mickiewicza (Sonetter af Adam Mickiewicz), hvoraf de 22 sonetter, der senere blev betegnet som "Odessasonetter" (Sonety odeskie) eller "Erotiske sonetter" (Sonety erotyczne) uden særskilt titel udgjorde første del, og hvoraf de 18 "Krimsonetter" (Sonety krymskie), med særskilt titel, udgjorde anden del. Den posthumt udgivne nittende Krimsonet er også med her. Dernæst er det Ballady i romanse (Ballader og romancer), Mickiewicz’s debutsamling fra 1822. - Henholdsvis 69, 74, 136 og 141 sider.

 

Adam Mickiewicz (1798-1855) regnes for den polske nationaldigter, men var født og opvokset i Litauen, som havde været i union med Polen, men i 1795 sammen med det østlige Polen var blevet annekteret af Rusland. I 1824 blev han forvist til Rusland for antirussisk virksomhed. Han opholdt sig først i Sankt Petersborg, men derefter i Odessa, hvorfra han i 1825 tog på den rejse til Krim, der resulterede i Krimsonetterne. Fra december 1825 boede han i Moskva, og det sidste år i eksil tilbragte han i Sankt Petersborg.

 

Mickiewicz’s digte er alle af høj lyrisk kvalitet, og Krimsonetterne regnes for romantisk verdenslitteratur. Odessasonetterne er først og fremmest en litterær leg i og med traditionen fra Petrarca. Med Ballader og romancer introduceredes romantikken i polsk litteratur.

 

Kan internetkøbes hos www.saxo.com

 

 

 

 

DETTE "MICKIEWICZ-VERSIONEN" AF FOLDEREN

 

Dvs. den folder, der især viser Bent Christensens oversættelser fra polsk af Adam Mickiewicz's digte

 

Papirfolderen er lavet af et liggende stykke A4-papir med tre kolonner på hver side, men her på denne underside har jeg måttet gøre det på en anden måde. - Og der kan (i hvert fald indtil videre) ikke vises billeder!

 

 

 

BENT CHRISTENSEN

Teolog, forfatter, lyriker og slavist

Denne folder viser især mine oversættelser fra polsk af Adam Mickiewicz's digte.

BC portræt 75 år til FOLDER

Bent Christensen. Født 1943. Sprogløjtnant med russisk 1964. Cand. mag. i dansk/russisk 1968. Gymnasieadjunkt 1968-1971. Med supplerende teologisk uddannelse præst i Folkekirken 1971. Lic. theol (ph.d.) 1985. Dr. theol. 1998. Arbejder nu med teologi (herunder salmedigtning), poetik og egne digte. Polsk er nu mit slaviske hovedsprog. Oversættelser af den polske nationaldigter Adam Mickiewicz: Krimsonetter (2015), Odessasonetter (2017), Sonetter 1826 (Krimsonetter og Odessasonetter samlet, 2017), Ballader og romancer (2018). - Egne udgivelser: Lollandsonetter (2015). Salmer (2015), Digte og aforismer 1966-2016 (2016), Mit teologiske testamente (2017), Digte og aforismer 2016-2018. - Bidrag i Søren Peter Hansen m.fl. (red.): ‘Jeg’ er fandme til (2016) og Opland (Poetic Pamphlets, 2018).

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

Bent Christensen

forfatter, pastor emeritus

dr. theol. & cand. mag.

Fuglsevej 5

4960 Holeby

 

+45 3026 6080

 

bc@bentchristensen.dk

 

www.bentchristensen.dk

 

Personlig Facebook-profil:

www.facebook.com/bent.christensen.505

 

Forlaget Luskebakkens Facebook-side:

www.facebook.com/forlagetluskebakken/?fref=ts

 

Alle bøger kan findes og købes på

www.saxo.com

 

Planlagte udgivelser

 

Adam Mickiewicz: GRAŻYNA - KONRAD WALLENROD. Fortællinger fra Litauens og Preussens historie.

 

Digte og aforismer 2018-2020

 

Erindringer

 

Min poetik

 

 

 

 

 

ADAM MICKIEWICZ

 

Krimsonetter

 

 

 

 

 

 

ADAM MICKIEWICZ

 

Odessasonetter

 

eller

 

Erotiske sonetter

 

 

 

 

Adam Mickiewicz (1798-1855) skrev Krimsonetter (Sonety krymskie) under en rejse til Krim i 1825. De blev udgivet i Moskva 1826. I 1888 tryktes fem af sonetterne i dansk oversættelse ved Knud Berlin (i tidsskriftet Ny Jord). I 2014 oversatte Bent Christensen de øvrige, inkl. den posthumt udgivne ufuldendte nr. 19 (mangler sidste verselinje). De blev udgivet i 2015. - 69 sider.

 

De 22 sonetter, der senere blev betegnet som "Odessasonetter" (Sonety odeskie) eller "Erotiske sonetter" (Sonety erotyczne) udgjorde, uden særskilt titel, første del af de i Moskva 1826 udgivne Sonetter af Adam Mickiewicz (se næste spalte) og de 18 Krimsonetter (Sonety krymskie), med særskilt titel, anden del. Den her viste 2017-udgave er den første udgave på dansk af Odessasonetter. - 74 sider.

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

 

 

 

ADAM MICKIEWICZ

 

Sonetter

 

1826

 

 

 

 

 

 

 

Forlaget Luskebakken

 

 

 

 

Udgivet af Bent Christensen (2017). - 136 sider. - Se forrige spalte.

 

Adam Mickiewicz (1798-1855) regnes for den polske nationaldigter, men var født og opvokset i Litauen, der sammen med det østlige Polen var blevet annekteret af Rusland i 1795. I 1824 blev han forvist til Rusland for antirussisk virksomhed. På et tidspunkt opholdt han sig i Odessa, hvorfra han i 1825 tog på den rejse til Krim, der resulterede i Krimsonetterne.

 

De i 1826 udgivne sonetter er alle af høj lyrisk kvalitet, og Krimsonetterne regnes for romantisk verdenslitteratur. Odessasonetterne er først og fremmest en litterær leg i og med traditionen fra Petrarca.

 

 

 

 

 

 

ADAM MICKIEWICZ

 

Ballader

og

romancer

 

 

 

 

 

 

Forlaget Luskebakken

 

 

 

 

Udgivet af Bent Christensen (2018). - 141 sider.

 

Ballader og romancer (Ballady i romanse), 1822, er den polske nationaldigter Adam Mickiewicz’s (1798-1855) debutværk og det værk, hvormed romantikken introduceres i det polske sprogområde. De udgives her for første gang på dansk.

 

Det går hårdt til i disse digte, der - ofte i overtroens verden - bevæger sig fra det dybt tragiske til det vanvittig morsomme. Men især programdigtet "Romantyczność" (Det romantiske) viser, at der er en større mening med det hele. Også den moderne danske læser vil få en stor oplevelse ud af denne samling.

 

 

 

 

 

BENT CHRISTENSEN

 

Lollandsonetter

 

 

 

BENT CHRISTENSEN

 

Salmer

 

Evangeliesalmer og andet

til alle søn- og helligdage

 

 

 

BENT CHRISTENSEN

 

Digte og aforismer

1966-2016

 

 

 

      BENT CHRISTENSEN

 

  Mit teologiske testamente

      Dogmatik og betragtninger

 

 

 

BENT CHRISTENSEN

 

Digte og aforismer

2016-2018

 

 

 

      BENT CHRISTENSEN

 

      Mit Dannevirke

      Betragtninger om allehånde

 

 

 

 

 

 

 

 

HER FØLGER NU OMSLAGSBAGSIDERNE PÅ DE I OVENSTÅENDE FOLDERE VISTE BØGER

 

 

Omslagsbagside til Lollandsonetter (2015).

 

 

 

Lollandsonetter blev påbegyndt i oktober 2014, hvor forfatteren var midtvejs i sit arbejde med oversættelsen af den polske nationaldigter Adam Mickiewicz's berømte Krimsonetter (1826), som han udgav i august måned 2015. Der lå en blanding, eller forening, af spøg og alvor i denne idé. Når Mickiewicz havde kunnet skrive sonetter om det eksotiske Krim, kunne der også skrives sonetter om det i verdensmålestok eksotiske Lolland. Den store forskel var, at Krimsonetterne var skrevet af en landsforvist polak, medens Lollandsonetterne ville blive skrevet af en indfødt lollik. - For de første nitten Lollandsonetters vedkommende blev der formelt ingen forskel. De følgende 19 + 6 er derimod et eksperiment med "frie sonetter". Hvad den poetiske karakter angår, blev forskellen ganske stor. Mickiewicz's sonetter er højpoetiske, Christensens mere beskedent topografisk-historiske og til dels selvbiografiske. Nogle af de frie er, men som en del af spøgen, stærkt minimalpoetiske. - Noterne er i også helt bogstavelig forstand et kapitel for sig! De er blevet en selvstændig del af den samlede tekst, punktbidrag til Lollands topografi og historie - og forfatterens historie. Man kan se denne sammenstilling af vers og noter som noget i retning af en ny genre!

 

Bent Christensen blev født 1943 i Oreby, Sakskøbing Landsogn, og har siden boet eller færdedes på alle dele af Lolland. Han blev nysproglig student fra Maribo Gymnasium 1962, sprogløjtnant med russisk 1964, cand. mag. i dansk/russisk 1968 og (med supplerende teologisk uddannelse) præst i Folkekirken 1971. Fra 1974 til 2003 var han sognepræst i Døllefjelde-Musse-Herritslev Pastorat på Østlolland. I 1985 fik han den teologiske licentiatgrad (ph.d.) for Grundtvig-afhandlingen Fra drøm til program (udg. 1987), og i 1998 fik han den teologiske doktorgrad for afhandlingen Omkring Grundtvigs Vidskab. Efter pensioneringen i 2003 har han især arbejdet videre med teologi (herunder salmedigtning), poetik og egne digte, men han har også fortsat dyrket det slaviske, dog nu så godt som udelukkende det polske.

 

 

 

 

Omslagsbagside til Salmer. Evangeliesalmer og andet til alle søn- og helligdage (2015).

 

 

 

Salmerne i denne samling er for de allerflestes vedkommende skrevet efter slutningen af januar 2010, hvor Bent Christensen lige var kommet på Facebook og havde fået den idé at slå et lille Dagens digt op på sin væg hver dag. Til den første søndag, søndag seksagesima, blev det to små salme-vers. Fra engang i 2012 blev det hele evangeliesalmer til alle de søn- og helligdage, hvor der ikke i forvejen er en sådan i salmebogen. Bent Christensen ville vise, hvordan der i vor tid kunne skrives sådanne salmer i traditionen fra især Kingo, Brorson og Grundtvig. Ellers blev det ofte et Halleluja-vers (som gudstjenestens tredje salme) eller en anden slags salme til den pågældende dag. Bent Christensen ønsker at fremstå som "traditionalist til tiden", dvs. som en historisk bevidst og økumenisk åben kristen, der ser hele virkeligheden i øjnene, og som uden kunstigt og effektjagende at søge noget "moderne" prøver at skrive i et sprog, der er åbent for alt - undtagen tomgangsbrug af klart forældede ord og vendinger. Men det siger sig selv, at salmerne mange steder vil lyde traditionelt. Fordi de er traditionelle! - Efter salmeteksterne følger nogle omfattende bemærkninger og noter, der betyder, at denne bog også bliver en lille lærebog i kirkeåret og gudstjenesten og en vejledning i forbindelse med salmevalget.

 

Bent Christensen. Født 1943. Sprogløjtnant med russisk 1964. Cand. mag. i dansk/russisk 1968. Med supplerende teologisk uddannelse præst i Folkekirken 1971. Fik i 1985 den teologiske licentiatgrad (ph.d.) for Grundtvig-afhandlingen Fra drøm til program (udg. 1987) og i 1998 den teologiske doktorgrad for afhandlingen Omkring Grundtvigs Vidskab.

 

Arbejder efter pensioneringen i 2003 især med teologi, poetik og egne digte, men også med det slaviske. I august 2015 udgav han den polske nationaldigter Adam Mickiewicz's Krimsonetter på dansk - og i september 2015 sin egen opfølgning deraf: Lollandsonetter. Senere samme år Salmer. Så fulgte Digte og aforismer 1966-2016 (2016) og Mit teologiske testamente (2017).

 

 

 

 

Omslagsbagside til Digte og aforismer 1966-2016 (2016).

 

 

 

Digte og aforismer 1966-2016 rummer de fleste af de digte, oversættelser (fra polsk) og aforismer, Bent Christensen har skrevet fra 1966 til kort før færdiggørelsen af bogen. Digtene kan i høj grad læses som bilag til de Erindringer, der allerede nu kan læses på hans hjemmeside, og som en række punkter på vejen frem mod den poetik og de digte fra de seneste år, der forventes udgivet senere. Men de kan trods alt også læses som slet og ret digte! - Bent Christensens poetik går ud på, at digteren i det eksistens- og poesirum, hvori digtene bliver til, helt nøgent og forudsætningsløst skal prøve at få den virkelighed, der allerede manifesterer sig i såvel Jeg’et som alt det andet, til at finde sted i digtet som det nye, tredje manifestationssted. Digtene står i simpel kronologisk orden (dog med de helt særlige "Nattevinduesdigte" i en særlig afdeling), så at læseren direkte kan følge Bent Christensens vej indtil nu frem mod realiseringen af de her skitserede principper.

Bent Christensen. Født 1943. Sprogløjtnant med russisk 1964. Cand. mag. i dansk/russisk 1968. Gymnasieadjunkt 1968-1971. Med supplerende teologisk uddannelse præst i Folkekirken 1971. Fik i 1985 den teologiske licentiatgrad (ph.d.) for Grundtvig-afhandlingen Fra drøm til program (udg. 1987) og i 1998 den teologiske doktorgrad for afhandlingen Omkring Grundtvigs Vidskab. Arbejder efter pensioneringen i 2003 især med teologi (herunder salmedigtning), poetik og egne digte, men også med det slaviske. Polsk er nu hans slaviske hovedsprog. I august 2015 udgav han den polske nationaldigter Adam Mickiewicz’s Krimsonetter på dansk - og i september 2015 sin egen opfølgning deraf: Lollandsonetter. Han har i Informator Polski fået trykt såvel nogle af Krimsonetterne som oversættelser af andre polske digte m.m. I oktober 2015 udgav han sin egen samling Salmer. Evangeliesalmer og andet til alle søn- og helligdage.

 

 

 

 

Omslagsbagside til Mit teologiske testamente. Dogmatik og betragtninger (2017).

 

 

 

Mit teologiske testamente er en slags lille dogmatik ledsaget af en længere række betragtninger. Forfatteren har ikke ønsket at føre sig frem i konkurrence med fagdogmatikerne, men har haft en bredere læserkreds i tankerne. Han har ganske vist en teologisk licentiatafhandling (ph.d.), en teologisk doktordisputats og et antal større teologiske artikler bag sig, men det, han har ønsket med denne bog, er at efterlade sig, hvad han har dannet sig af tanker om den kristne tro og dennes forhold til virkeligheden. Baggrunden udgøres ikke mindst af hans tjeneste som sognepræst i Folkekirken 1971-2003. Men Bent Christensen er fortsat præsteligt og kirkeligt aktiv, efter at han i 2003 gik på pension under mottoet "med pensionen som arbejdsstipendium". Hovedvinkler i bogen er "teologien om det kristeligt nødvendige livsengagement" og synet på Kirken som et universelt Kristus-fællesskab, hvis store lokale repræsentation er den evangelisk-lutherske menighed i Danmark. Men der er også andre vinkler og områder, hvor forfatteren mener at have noget særligt at sige.

 

Bent Christensen. Født 1943. Sprogløjtnant med russisk 1964. Cand. mag. i dansk/russisk 1968. Gymnasieadjunkt 1968-1971. Med supplerende teologisk uddannelse præst i Folkekirken 1971. Lic. theol.  (ph.d.) 1985 (Fra drøm til program, om Grundtvig, udg. 1987), dr. theol. 1998 (Omkring Grundtvigs Vidskab). Har siden 2002 stort set kun arbejdet med sine egne ting. (Dog artikler i Grundtvig-Studier 2011, 2012 og 2013). Efter pensioneringen i 2003 intensiveret arbejde med især teologi (herunder salmedigtning), poetik og egne digte, men også fortsat slavisk, nu næsten udelukkende polsk, engagement. - Udgivelser siden 2015: Krimsonetter (Adam Mickiewicz). - Lollandsonetter. - Salmer. Evangeliesalmer og andet til alle søn- og helligdage. - Digte og aforismer 1966-2016. Nærværende bog vil efter planen blive fulgt op af en samling "betragtninger om allehånde" under titlen Mit Dannevirke (jf. Grundtvigs Danne-Virke, 1816-1819) og af en poetik. Forhåbentlig også af mindst én digtsamling til.

 

 

 

 

 

Omslagsbagside til Digte og aforismer 2016-2018 (2018).

 

 

 

Digte og aforismer 2016-2018 er Bent Christensens anden samling af digte og aforismer. Den første afdeling: "Digte" er nye skridt på vejen frem mod den endelige udfoldelse af hans poetik og poetiske erfaring. I de særlige afdelinger præsenteres nye genrer, fx "Large Motive Collider Experiments 2018" og "Omkring årtierne - en digtrække", nemlig af digte til de forskellige årtier i den danske litteraturhistorie 1870-1890. Men der er også en fortsættelse af "Nattevinduesdigtene" fra 2016-samlingen og et par nye lollandsonetter, samt en oversættelse af den ukrainske nationalsang. Desuden en oversættelse den anden vej, nemlig Roman Smigielskis oversættelse til polsk af lollandsonetten "Polakkasernen i Tågerup". Og der er en enkelt ny salme.

 

Bent Christensen. Født 1943. Sprogløjtnant med russisk 1964. Cand. mag. i dansk/russisk 1968. Gymnasieadjunkt 1968-1971. Med supplerende teologisk uddannelse præst i Folkekirken 1971-2003. Fik i 1985 den teologiske licentiatgrad (ph.d.) for Grundtvig-afhandlingen Fra drøm til program (udg. 1987) og i 1998 den teologiske doktorgrad for afhandlingen Omkring Grundtvigs Vidskab. Arbejder nu især med teologi (herunder salmedigtning), poetik, egne digte og det slaviske. Polsk er nu hans slaviske hovedsprog. I august 2015 udgav han den polske nationaldigter Adam Mickiewicz's Krimsonetter på dansk - og i september 2015 sin egen opfølgning deraf: Lollandsonetter. I 2015 udgav han også sin egen samling af Salmer. Evangeliesalmer og andet til alle søn- og helligdage. I 2016 udgav han Digte og aforismer 1966-2016 og i 2017 Mit teologiske testamente. Dogmatik og betragtninger samt Adam Mickiewicz's Odessasonetter eller Erotiske sonetter og en samlet udgave af Mickiewicz's Sonetter 1826.

 

 

 

 

Omslagsbagside til Mit Dannevirke. Betragtninger om allehånde (2019).

 

 

 

Mit Dannevirke er en samling "betragtninger om allehånde", der skal ses som forfatterens forsøg på at bidrage med noget, der svarer til de berømte otte afhandlinger i Grundtvigs enmandstidsskrift Danne-Virke (1816-1819), som han har behandlet grundigt i disputatsen Omkring Grundtvigs Vidskab. Grundtvigs afhandlinger eller betragtninger er den filosofiske og programmatiske grundstamme i et i øvrigt historisk og poetisk stof, som der ikke er noget der svarer til i den bog, som er udgivet her to hundrede år efter udgivelsen af fjerde bind af Grundtvigs Danne-Virke. Bent Christensen lægger ikke skjul på, at han ønsker at optræde som discipel af Grundtvig og stående på hans skuldre. Men altså som sig selv og i sin tid. At være discipel af Grundtvig indebærer jo som noget af det allerførste, at man ikke efterligner og ikke går baglæns. Grundtemaerne i nærværende bog er erkendelsesteori, filosofi og videnskab samt kulturanalyse og kulturkritik, men den rummer også lidt poetik og en skitse til et politisk og kulturelt program. Bogens ottende og sidste del har overskriften "Fremtiden?".

 

Bent Christensen. Født 1943. Sprogløjtnant med russisk 1964. Cand. mag. i dansk/russisk 1968. Gymnasielærer 1968-1971. Med supplerende teologisk uddannelse præst i Folkekirken 1971. Lic. theol. (ph.d.) 1985 (Fra drøm til program, udg. 1987), dr. theol. 1998 (Omkring Grundtvigs Vidskab). Har siden 2002 stort set kun arbejdet med sine egne ting (dog artikler i Grundtvig-Studier 2011, 2012 og 2013). Efter pensioneringen i 2003 intensiveret arbejde med teologi (herunder salmedigtning), poetik og egne digte, men også fortsat slavisk, nu næsten udelukkende polsk, engagement.

Bent Christensen har siden 2015 udgivet oversættelser af den polske nationaldigter Adam Mickiewicz samt egne salmer og digte. Nærværende bog er en opfølgning af Mit teologiske testamente (2017) og forventes fulgt op af "Min poetik". En eller flere nye digtsamlinger (og andet) vil forhåbentlig også følge.

 

 

 

 

Omslagsbagside til Adam Mickiewicz: Krimsonetter (2015).

 

 

 

Krimsonetter blev skrevet af den polske nationaldigter Adam Mickiewicz (1798-1855) under en rejse til Krim i 1825 og for de første attens vedkommende udgivet i Moskva 1826. Mickiewicz var fra Litauen, som indtil 1795 var i union med Polen, men derefter sammen med det østlige Polen annekteret af Rusland. 1824-1829 var Mickiewicz landsforvist til Rusland, hvor kan dog kunne færdes ret frit. - Krimsonetterne er af høj lyrisk kvalitet og har med Ruslands anneksion af Krim i 2014 fået en helt særlig aktualitet. Fem af dem blev 1888, i Knud Berlins oversættelse, trykt i tidsskriftet Ny Jord. Nærværende udgave er den første udgave på dansk af alle sonetterne, inkl. den posthumt udgivne, ufuldendte nittende.

 

Knud Berlin (1864-1954) var jurist og embedsmand, men meget interesseret i historie, filosofi og litteratur. Han havde lært sig russisk og polsk og udgivet nogle oversættelser og afhandlinger om slavisk litteratur. Hans oversættelse af de fem sonetter i 1888 blev rosende omtalt af Georg Brandes (som selv var en stor kender og elsker af Polen og polsk litteratur).

 

Bent Christensen (f. 1943), som her udgiver alle Krimsonetterne og har oversat de øvrige fjorten, blev sprogløjtnant med russisk 1964, cand. mag. i dansk/russisk 1968 og (med supplerende teologisk uddannelse) præst i Folkekirken 1971. Har udgivet to afhandlinger om Grundtvig. Lic. theol. (ph.d.) 1985, dr. theol. 1998. Siden 1990 især kirkeligt aktiv i forhold til de øst- og vestslaviske lande. Polsk er nu hans slaviske hovedsprog. Har skrevet en del i det polsk-danske kvartalsskrift Informator Polski.  Har efter pensioneringen i 2003 især arbejdet videre med teologi (herunder salmedigtning), poetik og egne digte.  I 2014 opfordrede Informator Polskis redaktion (under indtryk af den russiske anneksion af Krim) Bent Christensen til at oversætte nogle af Mickiewicz’s Krimsonetter til dansk, og tre af dem blev trykt i bladet. Men Bent Christensen fortsatte, og nu foreligger samtlige nitten Krimsonetter på dansk.

 

 

 

 

Omslagsbagside til Adam Mickiewicz: Odessasonetter eller Erotiske sonetter (2017).

 

 

 

Odessasonetter blev skrevet af den polske nationaldigter Adam Mickiewicz (1798-1855) under hans forvisning til Rusland 1824-1829 og blev udgivet i Moskva 1826 som første del (uden titel) af samlingen Sonety Adama Mickiewicza (Sonetter af Adam Mickiewicz), hvis anden del udgjordes af "Sonety krymskie" (Krimsonetter, dansk udgave på nærværende forlag 2015). Alle disse sonetter blev udgivet samlet på nærværende forlag i 2017. - Mickiewicz var fra Litauen, som indtil 1795 var i union med Polen, men derefter sammen med det østlige Polen var annekteret af Rusland. Mickiewicz blev forvist til Rusland for antirussisk virksomhed, men kunne færdes og virke ret frit i både selve Rusland og Ukraine. Sonetterne i nærværende samling blev først senere betegnet som "Sonety odeskie" (Odessasonetter) eller "Sonety erotyczne" (Erotiske sonetter). De er som Krimsonetterne af høj lyrisk kvalitet og må først og fremmest ses som en litterær leg (med mange variationer) i og med traditionen fra Francesco Petrarca (1304-1374). Der er en interessant udvikling gennem de 22 sonetter, hvoraf den sidste har fået den danske titel "Undskyld".

 

Bent Christensen (f. 1943), som her udgiver disse sonetter i sin egen oversættelse, blev sprogløjtnant med russisk 1964, cand. mag. i dansk/russisk 1968 og (med supplerende teologisk uddannelse) præst i Folkekirken 1971. Han har udgivet to afhandlinger om Grundtvig (lic. theol. (ph.d.) 1985, dr. theol. 1998). Har siden 1990 været aktiv i forhold til de øst- og vestslaviske lande. Polsk er nu hans slaviske hovedsprog. I 2003 gik han på pension for at hellige sig sin forfattervirksomhed og sit kirkelige og slaviske engagement. Han har skrevet en del i det polsk-danske kvartalsskrift Informator Polski og har siden 2015 udgivet sine egne Lollandsonetter, en salmesamling, en samling digte og aforismer samt bogen Mit teologiske testamente. Dogmatik og betragtninger (2017). På hjemmesiden www.bentchristensen.dk står mange andre tekster.

 

 

 

 

Adam Mickiewicz: Sonetter 1826 (2017).

 

 

 

Sonety Adama Mickiewicza blev udgivet i Moskva 1826 og foreligger nu for første gang samlet på dansk. Første del (uden særskilt titel i originaludgaven) er senere blevet betegnet som "Odessasonetter" eller "Erotiske sonetter". Den blev i 2017 udgivet af Bent Christensen med titlen Odessasonetter eller Erotiske sonetter. Anden del var blevet udgivet af Bent Christensen i 2015 med den titel, den havde i originaludgaven: Krimsonetter.

 

Den polske nationaldigter og grundlægger af den polske romantik Adam Mickiewicz (1798-1855) skrev disse sonetter under sin forvisning til Rusland for antirussisk virksomhed (1824-1829), en forvisning, hvorunder han kunne færdes og virke ret frit i både selve Rusland og Ukraine. Han var født og opvokset i Litauen, som indtil 1795 var i union med Polen, men derefter sammen med det østlige Polen var annekteret af Rusland. Alle 1826-sonetterne er af høj lyrisk kvalitet. Odessasonetterne må først og fremmest ses som en litterær leg (med mange variationer) i og med traditionen fra Francesco Petrarca (1304-1374), og Krimsonetterne er et farverigt eksempel på den romantiske orientalisme. Fem af Krimsonetterne blev allerede i 1888 oversat til dansk af Knud Berlin, men de øvrige er oversat af Bent Christensen, som også har oversat alle Odessasonetterne.

 

Bent Christensen (f. 1943). Sprogløjtnant med russisk 1964. Cand. mag. i dansk/russisk 1968. Præst i Folkekirken 1971 (på supplerende teologisk uddannelse). Har udgivet to afhandlinger om Grundtvig. Lic. theol. (ph.d.) 1985. Dr. theol. 1998. Siden 1990 aktiv i forhold til de øst- og vestslaviske lande. Polsk er nu hans slaviske hovedsprog. Gik i 2003 på pension for at hellige sig sin forfattervirksomhed og sit kirkelige og slaviske engagement. Har skrevet en del i det polsk-danske kvartalsskrift Informator Polski og har siden 2015 udgivet sine egne Lollandsonetter, en salmesamling, en samling digte og aforismer samt bogen Mit teologiske testamente. Dogmatik og betragtninger (2017). På hjemmesiden www.bentchristensen.dk står mange andre tekster.

 

 

 

 

Omslagsbagside til Adam Mickiewicz: Ballader og romancer (2018).

 

 

 

Ballader og romancer (Ballady i romanse), 1822, er den polske nationaldigter Adam Mickiewicz’s (1798-1855) debutværk og det værk, hvormed romantikken introduceres i det polske sprogområde. Mickiewicz var etnisk polak, men født og opvokset i Litauen, som indtil 1795 var i union med Polen, men derefter sammen med det østlige Polen var annekteret af Rusland.

 

I sin fortale giver Mickiewicz en kort såvel poetikalsk som litteraturhistorisk bestemmelse af det romantiske (helt tilbage fra de gamle grækere af), og det er vigtigt at se denne og selve digtene som to vekselvirkende dele af sammenhængen.

 

Af de 14 digte, som her for første gang udgives på dansk, er tre uden genrebetegnelse, ét betegnet som fortælling, otte betegnet som ballader og to betegnet som romancer. I nogle tilfælde angives det udtrykkeligt, at der bygges på (litauiske) folkesange.

 

Det går hårdt til i disse digte, der - ofte i overtroens verden - bevæger sig fra det dybt tragiske til det vanvittig morsomme. Men især programdigtet "Romantyczność" (Det romantiske) viser, at der er en større mening med det hele. Også den moderne danske læser vil få en stor oplevelse ud af denne samling.

 

Bent Christensen (f. 1943) blev sprogløjtnant med russisk 1964, cand. mag. i dansk/russisk 1968 og (med supplerende teologisk uddannelse) præst i Folkekirken 1971 (pensioneret 2003). Han har udgivet to afhandlinger om Grundtvig (lic. theol. (ph.d.) 1985, dr. theol. 1998). Polsk er nu hans slaviske hovedsprog, og han har skrevet en del i det polsk-danske kvartalsskrift Informator Polski, hvor også nogle af hans Mickiewicz-oversættelser har været trykt. Han har oversat og udgivet Mickiewicz’s Krimsonetter samt Odessasonetter eller Erotiske sonetter (og den samlede 1826-udgave af disse). Hans egne udgivelser siden 2015 er Lollandsonetter, Salmer, Digte og aforismer, Mit teologiske testamente. Dogmatik og betragtninger samt Digte og aforismer 2016-2018.

 

 

 

 

 

SAMTLIGE TITLER KRONOLOGISK

Bent Christensens egne danske ting først, derefter oversættelserne fra polsk

 

 

Bent Christensen på Gads Forlag:

 

Fra drøm til program. Menneskelivets og dets verdens plads og betydning i N.F.S. Grundtvigs kristendoms-forståelse fra Dagningen i 1824 over Opdagelsen i 1825 til Indledningen i 1832. - Licentiatafhandling (ph.d.) 1987.

 

Omkring Grundtvigs Vidskab. En undersøgelse af N.F.S. Grundtvigs forhold til den erkendelsesmæssige side af det kristeligt nødvendige livsengagement. - Disputats 1998.

 

 

Bent Christensen på Forlaget Luskebakken som forfatter:

 

Lollandsonetter. - 2015.

 

Salmer. Evangeliesalmer og andet til alle søn- og helligdage. - 2015.

 

Digte og aforismer 1966-2016. - 2016.

 

Mit teologiske testamente. Dogmatik og betragtninger - 2017.

 

Digte og aforismer 2016-2018. - 2018.

 

Mit Dannevirke. Betragtninger om allehånde. - 2019.

 

 

Bent Christensen på Forlaget Luskebakken som oversætter og udgiver:

 

Adam Mickiewicz: Krimsonetter. - Oversat af Knud Berlin og Bent Christensen, udg. af Bent Christensen. - 2015.

 

Adam Mickiewicz: Odessasonetter eller Erotiske sonetter. - Oversat og udgivet af Bent Christensen. - 2017.

 

Adam Mickiewicz: Sonetter 1826. - Oversat og udgivet af Bent Christensen. - 2017.

 

Adam Mickiewicz: Ballader og romancer. - Oversat og udgivet af Bent Christensen. - 2018.

 

 

Planlagte udgivelser på nærværende forlag:

 

Adam Mickiewicz: Grażyna - Konrad Wallenrod. Fortællinger fra Litauens og Preussens historie (polsk 1823 og 1828).

 

Digte og aforismer 2020-20??.

 

Min poetik.

 

Erindringer.

 

 

 

*  *  *

 

 

 

Der henvises til Facebook-siden "Forlaget Luskebakken", hvor der ikke alene er flere oplysninger, men også billeder og links til billedalbummer.

 

HER ER LINKS TIL FACEBOOK-SIDER OG SÆRLIG VIGTIGE ALBUMMER I FORBINDELSE MED FORFATTEREN BENT CHRISTENSEN OG FORLAGET LUSKEBAKKEN:

 

Facebook-siden "Forlaget Luskebakken":

https://www.facebook.com/forlagetluskebakken

Der skal måske højreklikkes på det og derefter klikkes på "Åbnes i nyt vindue".

 

Bent Christensens Facebook-profil:

https://www.facebook.com/bent.christensen.505

Der skal måske højreklikkes på det og derefter klikkes på "Åbnes i nyt vindue".

 

Masnedø Fort 25.06.15 - Sommerudstillingen åbnes

https://www.facebook.com/bent.christensen.505/media_set?set=a.1005566832810515&type=3

Der skal måske højreklikkes på det og derefter klikkes på "Åbnes i nyt vindue".

 

Bogsignering i Sakskøbing 05.12.15:

https://www.facebook.com/bent.christensen.505/media_set?set=a.1089160407784490&type=3

Der skal måske højreklikkes på det og derefter klikkes på "Åbnes i nyt vindue".

 

Oplæsningsaften i polsk klub 19. februar 2016:

https://www.facebook.com/bent.christensen.505/photos_albums?lst=100000716224349%3A100000716224349%3A1568666501

Der skal måske højreklikkes på det og derefter klikkes på "Åbnes i nyt vindue".

 

To StORDstrømmen-digtere på havnen i Nysted 10.08.16:

https://www.facebook.com/bent.christensen.505/media_set?set=a.1257598464274016&type=3

Der skal måske højreklikkes på det og derefter klikkes på "Åbnes i nyt vindue".

 

'Ord på biblioteket' 23.02.17:

https://www.facebook.com/bent.christensen.505/media_set?set=a.1459932244040636&type=3

Der skal måske højreklikkes på det og derefter klikkes på "Åbnes i nyt vindue".

 

Lancering af Adam Mickiewicz: Ballader og romancer på den polske ambassade den 26. oktober 2018:

https://www.facebook.com/bent.christensen.505/media_set?set=a.2181532878547232&type=3

Der skal måske højreklikkes på det og derefter klikkes på "Åbnes i nyt vindue".

 

VordingBOGmesse 03.11.18 på Kulturarkaden (Vordingborg Bibliotek):

https://www.facebook.com/bent.christensen.505/media_set?set=a.2194543123912874&type=3

Der skal måske højreklikkes på det og derefter klikkes på "Åbnes i nyt vindue".

 

 

Denne side vil blive opdateret og udbygget.