BIBLIOGRAFI

 

Bent Christensen

 

 

 

Denne side er indsat/oprettet 15.04.02, men er ikke (og bliver næppe) fuldstændig, hvad mindre tekster angår. - Senest opdateret 23.01.18.

 

 

Der kan være mere at se i den bibliografiske del af undersiden "Om mig selv". - Der henvises også til undersiderne "Grundtvig", "Kirke og teologi" og "Internationalt" (med mine efterhånden mange artikler og oversættelser på dansk og polsk i Informator Polski) samt til undersiden "Debat". - Der er også noget at finde på undersiderne "Litterære tekster" og "Salmer".

 

 

 

* * *

 

 

 

BIBLIOGRAFI OVER BENT CHRISTENSENS SKRIFTER

 

 

A. BØGER OG BIDRAG TIL BØGER:

 

- Fra drøm til program. Menneskelivets og dets verdens plads og betydning i N.F.S. Grundtvigs kristendomsforståelse fra Dagningen i 1824 over Opdagelsen i 1825 til Indledningen i 1832. - Lic.-afh. (ph.d.), 324 s., Gad 1987.

- Var Grundtvigs nyerkendelse i 1832 en tragisk hændelse? (Manuskriptet til min licentiatforelæsning på Københavns Universitet 19.11.85). Med nogen forsinkelse trykt i Grundtvig Studier 1989-1990 (s. 16-31).

- Omkring Grundtvigs Vidskab. En undersøgelse af N.F.S. Grundtvigs forhold til den erkendelsesmæssige side af det kristeligt nødvendige livsengagement. - Disputats, 630 s., Gad 1998.

- Om ‘Omkring Grundtvigs Vidskab’. Indledningen ved forsvaret den 4. september 1998 og replikker til de to officielle opponenter. Trykt i Grundtvig-Studier 2001.

- Totaldigteren Grundtvig. En kommenteret forskningshistorisk oversigt som bidrag til bestemmelsen af Grundtvigs egenart som digter (Grundtvig-Studier 2011 s.16-50).

- Fra Hamann til Fasc. 209.10: Om Grundtvigs forhold til Johann Georg Hamann og dennes samtidige. - Grundtvig-Studier 2012.

- Kirke og menighed i Grundtvigs teologi og kirkepolitik 1806-61. - Grundtvig-Studier 2013.

- Adam Mickiewicz: Krimsonetter. - Fjorten oversat at mig (fem af Knud Berlin 1888). Udgivet af mig selv 2015 på mit eget forlag Forlaget Luskebakken. Distribution: Saxo Publish

- Lollandsonetter. - Udgivet af mig selv 2015 på mit eget forlag Forlaget Luskebakken. Distribution: Saxo Publish

- Salmer. Evangeliesalmer og andet til alle søn- og helligdage. - Udgivet af mig selv 2015 på mit eget forlag Forlaget Luskebakken. Distribution: Saxo Publish.

- Digte og aforismer 1966-2016. - Udgivet af mig selv 2016 på mit eget forlag Forlaget Luskebakken. Distribution: Saxo Publish

- Lollandsonetterne "Nysted" (fra Lollandsonetter (2015)) og "Herritslev" (helt ny til lejligheden skreven). Med billeder. I Thorvald Berthelsen (red.), Well Come. Sydhavsøerne rundt med ord og billeder (2016). E-bog. Kunne endnu i november 2016 erhverves (downloades) gratis på https://www.saxo.com/dk/

- "Betragtninger fra en til dels konservativ sidelinje". I Søren Peter Hansen, Ivan Z. Sørensen og Mads Julius Elf (red.), 'Jeg' er fandme til! Litteratur og identitet til debat (2016). U Press. - Denne bog er udgivet i kølvandet på Marianne Stidsens litteraturvidenskabelige disputats Den ny mimesis (2015).

- Mit teologiske testamente. Dogmatik og betragtninger. - Udgivet af mig selv 2017 på mit eget forlag Forlaget Luskebakken. Og jeg udgav - og udgiver - nu på Saxo Publish, som har overtaget Gopubli.sh.

- Adam Mickiewicz: Odessasonetter eller Erotiske sonetter. - Oversat at mig og udgivet af mig selv 2017 på mit eget forlag Forlaget Luskebakken. Distribution: Saxo Publish.

- Adam Mickiewicz: Sonetter 1826. - Oversat at mig og udgivet af mig selv 2017 på mit eget forlag Forlaget Luskebakken. Distribution: Saxo Publish. - "Sonetter 1826" er hele den samling, hvori de sonetter, der senere blev betegnet som "Odessasonetter" eller "Erotiske sonetter" indgik.

 

 

-

 

 

 

 

B. STØRRE OG/ELLER VIGTIGERE ARTIKLER:

 

B 1             Verden i Bibelen I og II:

                             - Første del: Denne tilværelses plads og betydning i - eller i forhold til - Det nye Testamentes kristendom. - Præsteforeningens Blad 50/1984.

                             - Anden del: Denne tilværelses plads og betydning i det gamle Israels gudsforhold. - Præsteforeningens Blad 51-52/1984.

B 2             Nyaars-Morgen’ som teologisk og kirkehistorisk dokument. - Præsteforeningens Blad 1-2/1987.

B 3             Fra ’Fra drøm til program’ til program! Betragtninger og udkast fra en plads på Grundtvigs skuldre. - Dansk Kirketidende 7 og 8/1995.

B 4             Grundtvig og Lolland-Falster og Oxford! Grundtvig’ske forbindelses-tråde mellem Udby, Radsted, Døllefjelde og Oxford i fortid og nutid (sammen med Nils C. Roland og Thomas Roland). - Lolland-Falsters Stiftsbog 1996.

B 5             En lokal Grundtvig-kritik anno 1817. Et læserbrev i ’Lolland-Falsters Stifts Kongelig priviligerede Addresse-Contoirs Efterretninger’ nr. 33/1817. - Lolland-Falsters Stiftsbog 1997.

B 6             Livsvidenskabelig efterskrift [c: til disputatsen]. - Dansk Kirketidende 12-13/1998.

 

- Hvad senere tekster angår, henvises der indtil videre til den bibliografiske del af undersiden "Om mig selv«" samt til undersiderne "Grundtvig", "Kirke og teologi" og "Internationalt" (med mine efterhånden mange artikler og oversættelser på dansk og polsk i Informator Polski) samt til undersiden "Debat". - Der er også noget at finde på undersiderne "Litterære tekster" og "Salmer".

 

 

C. MINDRE ARTIKLER AF FAGLIG ELLER TILSVARENDE KARAKTER:

 

C 1             For Kristendommens Skyld. Menneske først, kristen så - og hvad så?. - FØNIX 1/1978.

C 2             Menneske, natur, Gud. Brudstykker af en ’eftertænkning fra midten’ efter læsning af Ole Jensen og Thorkild Bjørnvig. - Præsteforeningens Blad 10-11/1979.

C 3             Var Grundtvigs kirkepolitik en tragedie? - Kristeligt Dagblads Teologisk Forum 27.01.86.

C 4             For verdslighedens skyld [om GT-læsningerne i gudstjenesten]. - Kristeligt Dagblads Teologisk Forum 9/1987.

C 5             Grundtvig og naturvidenskaben. - Dansk Kirketidende 14-15/1989.

C 6             Var Grundtvigs nyerkendelse i 1832 en tragisk hændelse? - Lic.-forelæsn.ms. Grundtvig-Studier 1989-1990. (Forelæsningen blev holdt på Københavns Universitet i november 1985).

C 7             Danmark, Polen og Rusland - naboligt og broderligt. - Lolland-Falsters Stiftsbog 1994.

C 8             Dem derhjemme er ikke rigtig kloge! Beretning om otte uger i Rusland og Kazakhstan med særlig adresse til den danske Grundtvighed. - Dansk Kirketidende 3-6/1998.

C 9             Fra Waterloo og Ieper til Sobotiste og Istebna. - Dansk Kirketidende 19/1998.

C 10          Den religiøse arv og samvittighedsfriheden [om den nye russiske religionslov]. - Kristeligt Dagblad 23.12.97.

C 11          Øst og Vest. En præsentation af »Dia-Logos. Religion og samfund«. Moskva 1997. - Præsteforeningens Blad 1999/21.

 

- Hvad senere tekster angår, henvises der indtil videre til den bibliografiske del af undersiden "Om mig selv" samt til undersiderne "Grundtvig", "Kirke og teologi" og "Internationalt" (med mine efterhånden mange artikler og oversættelser på dansk og polsk i Informator Polski) samt til undersiden "Debat". - Der er også noget at finde på undersiderne "Litterære tekster" og "Salmer".

 

 

*  *  *